Till innehåll på sidan

Beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen

MSB är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

MSB är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Uppgiften regleras i Beredskapsförordningen och innebär i stort att leda arbetet med att samordna åtgärder inom ansvarsområdet.

Syftet med arbetet inom ramen för beredskapssektorn är att utveckla och säkerställa förmågan att genomföra räddningsinsatser och skydda civilbefolkningen över hela hotskalan, i första hand för att säkerställa människors överlevnad och i andra hand för att begränsa skador på egendom och miljö.

Målsättningen med det gemensamma arbetet är att åstadkomma samordnade åtgärder i tidsperspektivet 1-10 år, detta för att skapa långsiktig förmågetillväxt inom beredskapssektorns ansvarsområde.

Beredskapssektorns ansvarsområde omfattar bland annat nedanstående samhällsviktiga verksamheter:

 • Flyg- och sjöräddningstjänst
 • Miljöräddningstjänst till sjöss
 • Kärnteknisk olycka
 • Eftersökning av försvunna personer
 • Fjällräddning
 • Kommunal räddningstjänst
 • Storskalig utrymning och inkvartering
 • Varningssystem
 • Skyddsrum och skyddade utrymmen
 • Specialprognoser och beslutsunderlag inom ansvarsområdet avseende väder och strålskydd
 • Samhällets alarmeringsförmåga

Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen

Viktig samhällsfunktion Beskrivning
Räddningstjänst

Räddningstjänst avser förmågan att genomföra räddningsinsatser, i första hand för att skydda människors liv och hälsa och i andra hand för att begränsa skador på egendom och miljö.

Exempel på samhällsviktig verksamhet som upprätthåller eller säkerställer funktionen ryms inom både kommunal och statlig räddningstjänst, till exempel hantering av olyckor och bränder, flyg- och sjöräddning, räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller kärnteknisk olycka.

Skydd av civilbefolkningen

Funktionen avser förmågan att skydda civilbefolkningen. Funktionen omfattar system och anläggningar för att civilbefolkningen ska kunna varnas och söka fysiskt skydd samt förmåga att genomföra storskalig utrymning och inkvartering.

Exempel på samhällsviktig verksamhet som upprätthåller eller säkerställer funktionen är skyddsrum, varningssystem, beräkningar, specialprognoser för spridningsrisker och väderpåverkan samt bedömningar som kan användas för beredskap och insatser.

Myndigheter i sektorn:

 • Kustbevakningen
 • Länsstyrelserna
 • Polismyndigheten
 • Sjöfartsverket
 • SMHI
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Adjungerade är också SOS Alarm Sverige AB

 

Kontakta oss

Har du frågor om MSB:s sektorsansvar är du välkommen att kontakta oss på rtj.skyddavcivbef@msb.se.

Senast granskad: 29 augusti 2023

Till toppen av sidan