Till innehåll på sidan

Finansiering

Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela cirka en miljard kronor genom anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga.

Anslaget fördelas bland annat till

 • myndigheter för utvecklings- och samverkansprojekt
 • länsstyrelser för fleråriga sammanhållna projekt
 • kommuner och regioner enligt överenskommelser mellan MSB och SKL
 • frivilliga försvarsorganisationer
 • regioner, kommuner och frivilliga försvarsorganisationer. 
 • Så fördelades anslag 2:4 Krisberedskap år 2019

  År 2019 fördelades sammanlagt 390 miljoner kronor på ett- till treåriga projekt hos myndigheter. Det ska bidra till att särskilt viktiga funktioner i samhället fungerar även vid stora påfrestningar.

  Varje år i april görs en inriktning för anslaget, som bygger på den nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB). Inriktningen är att stärka beredskapen inom sju prioriterade områden: energi, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård och omsorg, finans, information och kommunikation samt skydd och säkerhet.

  Andra prioriterade projekt är samhällets stöd till Försvarsmakten inför och under höjd beredskap, projekt som involverar näringslivet eller stärker samordning och ledning, cybersäkerhet och säkerhetsskydd.

  Storsatsning på Totalförsvarsövningen 2020

  Under 2020 kommer många bli inblandade i TFÖ som är en prioriterad satsning såväl nationellt som lokalt och regionalt MSB fördelar 170 miljoner till centrala myndigheter och länsstyrelser för att både kunna förbereda för och delta i övningen.

  Långsiktiga projekt för länsstyrelser

  En särskild satsning har gjorts på länsstyrelserna för att ge dem förutsättningar att arbeta långsiktigt med aktörerna i länen. Länsstyrelserna får sammanlagt 340 miljoner för kommande fyra år från anslaget. Det ska främst användas för stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla krisberedskap och civilt försvar, till exempel hjälpa dem med deras geografiska områdesansvar, krigsorganisation och krigsplacering, utbilda i totalförsvar och stärka säkerhetsskyddet.

  Överenskommelser med kommuner och landsting

  Kommuner och landsting får ersättning i juni enligt särskilda överenskommelser mellan MSB och SKL. Kommuner får 310 miljoner och regioner får 30 miljoner för uppgifter som stärker krisberedskap. Dessutom får kommuner och regioner ytterligare sammanlagt 130 miljoner för att stärka det civila försvaret. Fokus under ligger på totalförsvarsutbildning, säkerhetsskydd, krigsplacering och utveckling av en krigsorganisation, uppgifter som ska vara genomförda 2020. Många kommuner och regioner förväntas även delta i TFÖ 2020.

  Frivilliga försvarsorganisationer

  Frivilliga försvarsorganisationer är en viktig resurs vid svåra samhällsstörningar. De är en del av det civila försvarets personalförsörjning och förstärker såväl förmågan som uthålligheten hos ansvariga aktörer. De får 57 miljoner i ersättning för att genomföra uppdrag såsom att rekrytera nya medlemmar, utbildning, övning och att upplysa i försvarsfrågor. Till exempel för att utbilda bandvagnsförare, stabsassistenter eller för att vidareutbilda piloter som ska fotografera händelser från luften.

 

 

 

 

 

 

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan