Till innehåll på sidan

Att arbeta med räddning och säkerhet

Utbildningen i skydd mot olyckor (SMO) syftar i första hand till yrken inom kommunalt säkerhets- och räddningsarbete.

Många söker utbildningen för att kunna arbeta som brandman inom kommunal räddningstjänst, men utbildningen ger dig också en god grund att stå på för andra yrken.

Att arbeta inom räddningstjänsten

Film om att arbeta inom räddningstjänsten

Filmen skildrar vardagen inom kommunal räddningstjänst med arbetsuppgifter inom både operativt och förebyggande arbete. 

 

Spela spelet Rädda Stan!

Rädda Stan! En digital utmaning för blivande brandmän. Spela spelet och anta olika utmaningar för att få en försmak av vad yrket innebär.

Spelet Rädda Stan!Arbetet inom räddningstjänsten består av både förebyggande och operativt arbete.

Det förebyggande arbetet innebär att du arbetar för att minska bränder och olyckor i samhället. Exempel på förebyggande arbete är tillsyn av brandskyddet på skolor och företag, planering och genomförande av brandskyddskampanjer eller utbildning på arbetsplatser och skolor.

Operativt arbete görs vid till exempel trafikolyckor, sjukvårdslarm, suicidlarm, bränder, kemikalieolyckor, olyckor med farligt gods, djurlivräddning och oljeutsläpp. Vid en räddningsinsats kan du behöva arbeta på höga höjder och i trånga utrymmen. Därför bör du inte vara höjdrädd eller lida av klaustrofobi.

Som anställd inom räddningstjänsten möter du människor i en rad olika sammanhang - ofta i svåra situationer. Därför är det viktigt att du har en vilja att hjälpa människor, känner empati och kan lugna människor i utsatta situationer. Du behöver också vara stresstålig och ha en god förmåga att samarbeta med andra.

Eftersom brandmannayrket kräver god fysik är konditions- och styrketräning också en del av arbetet. Om du är inställd på arbete som brandman i kommunal räddningstjänst får du vara beredd på att de fysiska kraven ser annorlunda ut för att få anställning än för att komma in på utbildningen. Varje räddningstjänst bestämmer sin egen nivå. Vill du veta mer om vilka fysiska krav som gäller? Ta kontakt med den aktuella räddningstjänsten.

Andra yrken?

Förebyggande säkerhetsarbete behövs inom alla delar av samhället både inom offentlig och privat sektor. Det kan handla om att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering och samhällets krishantering på lokal och regional nivå. Det kan också handla om att arbeta för att förbättra samhällets förmåga att klara av större olyckor och kriser samt att minska konsekvenserna av dessa.

Beroende på inriktning av verksamhet kan det handla om att göra riskanalyser för att identifiera riskområden och förhindra att olyckor sker. Du kan också arbeta med riskhantering, systematiskt brandskyddsarbete och utbildning av personal i säkerhetsfrågor. Exempel på yrken är brandskyddstekniker, brandskyddsansvarig och säkerhetssamordnare.

Senast granskad: 15 september 2022

Till toppen av sidan