Till innehåll på sidan

APSFR: områden med betydande översvämningsrisk - nedladdningstjänst

Detaljer

Ämneskategori

  • Olycksförebyggande
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS

För att se och använda nedladdningstjänsterna korrekt bör Internet Explorer användas.

Geodataportalen - APSFR - områden med betydande översvämningsrisk

Länk till nedladdningstjänst APSFR: områden med betydande översvämningsrisk - nedladdningstjänst:
http://gis-services.metria.se/msbfeed/MSB_TopAtomFeed_APSFR.xml

Punktobjekt som redovisar mittpunkten för berörd tätort för Sveriges områden med betydande översvämningsrisk (APSFR) enligt förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker. Datamängden är ett resultat av revidering av steg 1 för cykel 2 inom översvämningsdirektivet. MSB utförde revideringen och identifierade områdena under2017-2018.

Datamängden visar Sveriges områden med betydande översvämningsrisk (APSFR) enligt förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker. MSB har reviderat steg 1 enligt översvämningsförordningen under 2017 - 2018. Områdena redovisas endast som ett punktobjekt och inte utbredningen för området.

Mer information om översvämningsdirektivet

Senast granskad: 10 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan