Till innehåll på sidan

Läkarundersökning

Här hittar ni information om att bedömas som "fullt frisk" vid den obligatoriska medicinska kontrollen för dem som antagits till Utbildning i skydd mot olyckor. Informationen gäller också för de som antagits till Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer och som tänkt rök- och kemdyka under utbildningen.

Information om hälsokrav för rök- och kemdykning

För att vara behörig till utbildning i Skydd mot olyckor krävs att du är ”fullt frisk” enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Medicinska kontroller i arbetslivet; AFS 2019:3 samt Rök- och kemdykning AFS 2007:7. Rök- och kemdykning innebär arbete i tät rök, med eventuella farliga luftföroreningar. Det är fysiskt krävande och utförs under extrema förhållanden med psykisk press. Du ska också kunna "arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer” (AFS 2007:7).

Kravet på att du ska vara fullt frisk innebär i detta sammanhang att du ska vara fri från hälsotillstånd som försvårar möjligheten att klara rök- och kemdykning. Exempel på sådana hälsotillstånd är:

  • Hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Svårare led- och skelettsjukdomar.
  • Sjukdomar som kräver regelbunden medicinering och/eller dygnsrytm som en del av behandlingen.
  • Sjukdomar med risk för plötslig medvetanderubbning (t.ex. insulinbehandlad diabetes, epilepsi).
  • Lungsjukdomar, behandlad astma och vissa typer av allergiska besvär.
  • Psykisk funktionsnedsättning (t ex ADHD, Autism, Aspergers eller Tourettes syndrom, vid tveksamhet om diagnos satts enligt nu gällande kriterier krävs specialistutlåtande från pediatriker/psykiater/psykolog som är specialiserad på bedömning av dessa diagnoser. I detta intyg behöver framgå att tidigare ställd diagnos inte är aktuell längre).

Du får inte ha nedsatt syn eller hörsel, annat än i lindrig omfattning. När det gäller syn behöver du ha minst 0,8 i synskärpa i det bästa ögat och 0,1 i det sämre ögat. Du får använda glasögon eller kontaktlinser. Det finns inget krav på färgseende. Dessutom måste du ha god rörelseförmåga, muskelkraft och kondition.

Alla som antas till utbildningen bokar och genomför en medicinsk kontroll och arbets-EKG (kontroll av hjärtverksamheten vid fysisk ansträngning) för att säkerställa att de uppfyller hälsokraven ovan. Det är därför viktigt att du redan i samband med anmälan funderar över om du kan komma att bedömas som fullt frisk vid en eventuell medicinsk kontroll.

Tänker du dig att söka ett framtida arbete som brandman så kommer det att ställas liknande hälsokrav på dig.

Så får du mer information

Har du frågor om den medicinska prövningen? Kontakta MSB:

utbildning@msb.se 

Senast granskad: 3 december 2020

Till toppen av sidan