Till innehåll på sidan

Samordnad övningsplanering

Samverkansövningar på nationell och regional nivå ska utgå från en samordnad övningsplanering. Det skapar långsiktigt framförhållning och därmed bättre förutsättningar att använda begränsade resurser på ett effektivt sätt.

Utvecklingen av samhället och vår omvärld ställer allt högre krav på övningsverksamhet. Den samlade förmågeutvecklingen riskerar både att försämras och försenas om viktiga samverkansövningar dyker upp en och en utan samband eller samverkan mellan berörda aktörer. Det försämrar även förutsättningarna att tillvarata synergieffekter, exempelvis gemensamt lärande. För att skapa en aktörsgemensam rytm och främja utvecklingen av en mer samordnad övningsverksamhet innehåller den nationella strategin för systematisk övningsverksamhet en övningsperiod.

 

Femårig övningsperiod

För att underlätta samordnad övningsplanering beskriver den nationella strategin för systematisk övningsverksamhet en övningsperiod om totalt fem år. Under övningsperioden genomförs två samverkansövningar på nationell nivå.

Fördjupningsperioder

Fördjupningsperioderna består av sex månader som infaller vid två tillfällen under övningsperioden. Syftet med fördjupningsperioderna är att frigöra tid för lärande, erfarenhetsutbyte och metodutveckling inom övningsverksamheten. Det sker både gemensamt och inom varje enskild organisation.

Senast granskad: 18 oktober 2021

Till toppen av sidan