Till innehåll på sidan

Lär dig mer om beredskap

Här har vi samlat länkar till kurser, utbildningar, rapporter och utredningar som kan vara intressanta för dig som har ett företag. Du kan till exempel få en introduktion till området beredskap för kriser och krig, eller fördjupa dina kunskaper i ett visst ämne.

För dig som vill ha en introduktion

Webbkurs: Introduktion till totalförsvar – ett gemensamt ansvar

Kursen ger grundläggande kunskap om området totalförsvar. Gratis. Cirka 45–60 minuter.

Webbkurs: Kontinuitetshantering

Kursen lär ut hur du kan arbeta med kontinuitetshantering, en plan B, för att hjälpa företaget att stå emot eller klara av både mindre och mer allvarliga störningar. Gratis. Cirka 90 minuter. 

Webbutbildning: Informationssäkerhet (DISA)

Grundutbildningen i informationssäkerhet består av korta filmer på 1–2 minuter, fördjupande texter, frågor och en checklista som knyter an utbildningens innehåll till reglerna i er egen organisation. Gratis.

Försvarshögskolans grundläggande säkerhetsskyddsutbildning

Webbutbildningen lotsar dig igenom säkerhetsskyddets olika delar, bland annat personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Du får kunskap om din egen viktiga roll för att stärka arbetsplatsens säkerhetsskyddsarbete. Kostnadsfri. Cirka 45 minuter. 

Översikter och samlingssidor

Här finns alla kurser som MSB ger, sorterade på ämne. 

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete – en översikt

Stödet utgår från att ni ska påbörja ett arbete med att implementera ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Klimatanpassning.se

Här samlas utbildningar och underlag för klimatanpassning från statliga myndigheter.

För dig som vill fördjupa dina kunskaper

Rapporter och utredningar

Näringslivets roll i totalförsvaret – centrala frågor och vägar framåt, FOI 

Näringslivets syn på roller och ansvar i totalförsvaret, FOI 

Beredskapslagring – En kunskapsöversikt om beredskapslagring som ett verktyg för ökad försörjningsberedskap i Sverige, FOI

Näringslivets roll inom totalförsvaret, SOU 2019:51Livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner, Riksrevisionen 

Personal för ett nytt civilt försvar: Förutsättningar, problem och möjligheter, FOI 

Vem levererar om kriget kommer? Om näringslivet, försörjningsberedskapen och framtidens totalförsvar, FOI 

Utbildningar

Regelverk och ansvar i totalförsvaret

Kursen ger kunskap om totalförsvaret i Sverige, utifrån både ett systemperspektiv och ett lagstiftningsperspektiv. Några av syftena med kursen är att bidra till utvecklingen av det civila försvaret och att öka deltagarnas förmåga att bidra till totalförsvarsplaneringen.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar steg 1

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar steg 2
Utbildningen vänder sig till högre chefer och tjänstemän inom offentlig och privat sektor. Den innehåller både teoretiska moment om den svenska krisberedskapen och praktiska övningar inom krisberedskap.Krisberedskap för yrkesverksamma specialister

Lunds universitet har olika kurser för yrkesverksamma specialister inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor som vill utveckla sin kompetens.

Tipsa oss om material

Har du tips på kurser eller rapporter som du tycker att vi ska hänvisa till?

Hör av dig till beredskapforforetag@msb.se

Senast granskad: 13 mars 2024

Till toppen av sidan