Till innehåll på sidan

Räddningstjänst vid trafikolyckor

Varje år inträffar ett antal olyckor med fordon inblandade i Sverige och räddningstjänsten larmas till många av dem. Det är viktigt att använda kvalitetssäkra metoder och tekniker vid trafikolyckor där det finns skadade och där det krävs losstagning. Det är både en teknisk och medicinsk utmaning.

För att kunna genomföra säkra och effektiva räddningsinsatser på lika villkor för kvinnor och män behöver räddningstjänsten ha kunskap om och använda kvalitetssäkrade metoder och tekniker.

Räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis behöver samarbeta för att nå ett bra resultat vid insatser vid trafikolyckor. Målet är att korta tiden för losstagning och att omhändertagandet sker på ett säkert och effektivt sätt för den drabbade med en hög personal- och patientsäkerhet. 

Samtidigt innebär insatser vid olyckor i vägtrafik en riskfylld situation för blåljuspersonal. För att kunna göra insatser på ett medicinskt riktigt och skonsamt sätt samtidigt som insatser kan ske i en säker arbetsmiljö behöver räddningspersonal utbildas och övas.

Nya fordonstekniska lösningar kräver ofta ny teknik vid losstagningsarbetet. Därför har MSB ett också ett samarbete med fordonsindustrin.

Rapporter

Vägledning: Gasdrivna fordon

Här finns en utbildningsfilm som förklarar vägledningen om räddningsinsatser vid händelser med gasdrivna fordon. Utbildningsfilmen är uppdelad i 7 delar som går att välja genom pilknapparna på sidorna i filmrutan eller via punkterna under filmrutan.

Vägledning: Säkerhet i vägtrafikmiljö

Simuleringar av påkört räddningsfordon

 • Simuleringar påkört räddningsfordon

  Här finns simuleringar av påkört räddningsfordon i olika situationer. Simuleringarna är gjorda i programvaran PC-Crash.

  Simuleringarna nedan utgår från att båda fordonen bromsas efter kollisionen vilket kan påverka resultatet mycket.  

  15 tons lastbil i 80 km/h, rak uppställning

  Räddningsfordonet blir påkört bakifrån av en medeltung lastbil som har en hastighet på 80 km/h. Räddningsfordonet väger ca 16 ton och den påkörande lastbilen väger 15 ton. Räddningsfordonet förflyttas omkring 10-15 m vid påkörningen. Vid låg friktion (exempelvis blöt vägbana eller halt väglag) kan räddningsfordonet förflyttas ca 25 m eller längre. 

  15 tons lastbil i 80 km/h, sned uppställning med fronten mot trafiken

  Räddningsfordonet är placerat snett över mötande körfält med fronten mot trafiken och blir påkört framifrån av en medeltung lastbil som har en hastighet på 80 km/h. Räddningsfordonet väger ca 16 ton och den påkörande lastbilen väger 15 ton. Räddningsfordonet förflyttas omkring 10 m vid påkörningen. Vid låg friktion (exempelvis blöt vägbana eller halt väglag) kan räddningsfordonet förflyttas ca 15-20 m eller längre. I detta scenario är det svårare att förutsäga hur fordonen rör sig efter kollisionen och det finns både risk för att räddningsfordonet välter eller roterar samt att den påkörande lastbilen fortsätter förbi räddningsfordonet.

  15 tons lastbil i 80 km/h, sned uppställning 

  Räddningsfordonet blir påkört bakifrån av en medeltung lastbil som har en hastighet på 80 km/h. Räddningsfordonet väger ca 16 ton och den påkörande lastbilen väger 15 ton. Räddningsfordonet förflyttas omkring 10 m vid påkörningen. Vid låg friktion (exempelvis blöt vägbana eller halt väglag) kan räddningsfordonet förflyttas ca 15-20 m eller längre. I detta scenario är det svårare att förutsäga hur fordonen rör sig efter kollisionen och det finns både risk för att räddningsfordonet välter eller roterar samt att den påkörande lastbilen fortsätter förbi räddningsfordonet. 

  15 tons lastbil i 80 km/h, vinkelrät uppställning

  Räddningsfordonet är placerat tvärs över vägbanan (90 grader) och blir påkört av en medeltung lastbil som har en hastighet på 80 km/h. Räddningsfordonet väger ca 16 ton och den påkörande lastbilen väger 15 ton. Räddningsfordonet förflyttas omkring 5-10 m vid påkörningen. Vid låg friktion (exempelvis blöt vägbana eller halt väglag) kan räddningsfordonet förflyttas ca 15 m eller längre. I detta scenario är det svårare att förutsäga hur fordonen rör sig efter kollisionen och det finns både risk för att räddningsfordonet välter eller roterar samt att den påkörande lastbilen fortsätter förbi räddningsfordonet. 

  64 tons lastbil i 80 km/h, rak uppställning 

  Räddningsfordonet blir påkört bakifrån av en tung lastbil med släp som har en hastighet på 80 km/h. Räddningsfordonet väger ca 16 ton och den påkörande lastbilen med släp väger 64 ton. Räddningsfordonet förflyttas omkring 35-40 m vid påkörningen. Vid låg friktion (exempelvis blöt vägbana eller halt väglag) kan räddningsfordonet förflyttas upp mot 60-70 m eller längre. 

  64 tons lastbil i 80 km/h, sned uppställning

  Räddningsfordonet blir påkört bakifrån av en tung lastbil med släp som har en hastighet på 80 km/h. Räddningsfordonet väger ca 16 ton och den påkörande lastbilen med släp väger 64 ton. Räddningsfordonet förflyttas omkring 20 m vid påkörningen. Vid låg friktion (exempelvis blöt vägbana eller halt väglag) kan räddningsfordonet förflyttas upp mot 60 m eller längre. Med sned uppställning av räddningsfordonet är det svårare att förutsäga hur fordonen rör sig efter kollisionen. I detta scenario är det dock stor risk för att räddningsfordonet välter eller roterar samt att den påkörande lastbilen fortsätter förbi räddningsfordonet. 

  3,5 tons personbil i 80 km/h, rak uppställning

  Räddningsfordonet blir påkört bakifrån av en personbil som har en hastighet på 80 km/h. Räddningsfordonet väger ca 16 ton och den påkörande personbilen väger 3,5 ton. Räddningsfordonet förflyttas omkring 2 m vid påkörningen. Vid låg friktion (exempelvis blöt vägbana eller halt väglag) kan räddningsfordonet förflyttas ca 4 m eller längre. 

  3,5 tons personbil i 80 km/h, sned uppställning

  Räddningsfordonet blir påkört bakifrån av en personbil som har en hastighet på 80 km/h. Räddningsfordonet väger ca 16 ton och den påkörande personbilen väger 3,5 ton. Räddningsfordonet förflyttas omkring 2 m vid påkörningen. Vid låg friktion (exempelvis blöt vägbana eller halt väglag) kan räddningsfordonet förflyttas ca 3 m eller längre. 

  3,5 tons personbil i 110 km/h, rak uppställning

  Räddningsfordonet blir påkört bakifrån av en personbil som har en hastighet på 110 km/h. Räddningsfordonet väger ca 16 ton och den påkörande personbilen väger 3,5 ton. Räddningsfordonet förflyttas omkring 4 m vid påkörningen. Vid låg friktion (exempelvis blöt vägbana eller halt väglag) kan räddningsfordonet förflyttas ca 7 m eller längre. 

  3,5 tons personbil i 110 km/h, sned uppställning

  Räddningsfordonet blir påkört bakifrån av en personbil som har en hastighet på 110 km/h. Räddningsfordonet väger ca 16 ton och den påkörande personbilen väger 3,5 ton. Räddningsfordonet förflyttas omkring 3 m vid påkörningen. Vid låg friktion (exempelvis blöt vägbana eller halt väglag) kan räddningsfordonet förflyttas ca 5 m eller längre. 

  Lätt räddningsfordon och 3,5 tons personbil i 80 km/h, sned uppställning

  Ett lätt räddningsfordon blir påkört bakifrån av en personbil som har en hastighet på 80 km/h. Både räddningsfordonet och den påkörande personbilen väger 3,5 ton. Räddningsfordonet förflyttas omkring 10-25 m och roterar vid påkörningen. Vid låg friktion (exempelvis blöt vägbana eller halt väglag) kan räddningsfordonet förflyttas längre. 

  Lätt räddningsfordon och 3,5 tons personbil i 110 km/h, sned uppställning 

  Ett lätt räddningsfordon blir påkört bakifrån av en personbil som har en hastighet på 110 km/h. Både räddningsfordonet och den påkörande personbilen väger 3,5 ton. Räddningsfordonet förflyttas omkring 20-50 m och roterar vid påkörningen. Vid låg friktion (exempelvis blöt vägbana eller halt väglag) kan räddningsfordonet förflyttas längre. 

Räddningsinsats personbil

Tung räddning

Grundvattenförorening vid trafikolyckor

 

Visa hänsyn på en olycksplats

Kalmar Brandkår har i samarbete med landstinget och Polismyndigheten i Kalmar Län gjort en informationsfilm som heter Visa hänsyn. Filmen vill visa hur viktigt det är att alla respekterar de avspärrningar som görs i samband med en trafikolycka. Filmen sätter fokus på räddningspersonalens arbetssituation vid trafikolyckor.

Räddning vid stora tågkrascher

Den tidigare webbutbildningen är numera ett kunskapsdokument.

Räddning vid stora tågkrascher

Anteckningar och presentationer från nätverk

Senast granskad: 17 februari 2023

Till toppen av sidan