Till innehåll på sidan

Frågor och svar om skyddsrum

Här har vi samlat svar på de vanligaste allmänna frågorna om skyddsrum. Hittar du inte svaret på din fråga? Mejla till skyddsrum@msb.se.

FAQ skyddsrum

 • Vad är ett skyddsrum?

  Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från till exempel giftiga gaser.

 • När kan skyddsrum användas och av vem?

  De kan användas av civilbefolkningen i händelse av krig.

 • Hur många skyddsrum finns det?

  Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. De har plats för 7 miljoner personer.

 • Varför finns det inte skyddsrum till alla?

  Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

 • Tillhör jag något speciellt skyddsrum?

  Nej, vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast.

 • Hur vet jag om det finns ett skyddsrum i mitt hus?

  Alla hus där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden, se bilden. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skylten sätts upp.

 • Hur gör jag för att få veta mer om skyddsrummet i mitt hus?

  Titta på skyddsrumskartan för vägledning eller kontakta skyddsrum@msb.se med din fråga.
  Till skyddsrumskartan

 • Jag har inget skyddsrum nära mig, vart ska jag ta vägen?

  Bege dig till ett annat skyddande utrymme till exempel en källare, tunnel eller tunnelbanestation.

 • Vem har ansvar för skyddsrummet i mitt hus?

  Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening.

 • Skyddsrummet i mitt hus är cykelförråd. Får det vara det?

  Ja. I fredstid får skyddsrum användas för andra ändamål under vissa förutsättningar. Cykel- och lägenhetsförråd i skyddsrum är vanligt förekommande. Fredsanvändningen av lokalen får inte bli mer komplicerad än att skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för underhåll och inspektion. Fastighetsägaren måste också kunna ställa i ordning skyddsrummet inom två dygn.

 • Hur lång tid får det ta att ställa i ordning ett skyddsrum?

  Det får max ta två dygn.

 • Hur ställer man i ordning ett skyddsrum?

  Det ska bland annat finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Det görs på olika sätt beroende på skyddsrummets storlek, konstruktion och vilka tekniska bestämmelser som gäller. Allt finns beskrivet i handboken Skyddsrum SR 15, på sidan skyddsrumsföreskrifter och handböcker.

 • Vem exakt är det som utför iordningställandet av skyddsrummet?

  Byggnadens ägare eller dess representant är ansvarig för att under höjd beredskap bereda tillträde till skyddsrummet. De som befinner sig på plats ställer iordning skyddsrummet enligt den instruktion som finns i skyddsrummet.

 • När ska jag gå till skyddsrummet?

  I fredstid behöver du inte gå till något skyddsrum. De används bara i krig. Om det skulle bli ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrym eller i nödfall ett annat skyddande utrymme. Läs mer om flyglarm.

 • Vad ska finnas där?

  I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Det finns inte livsmedel. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet.

 • Vad ska man själv ta med sig till skyddsrummet?

  Följande kan vara bra att ta med :

  • Ficklampa
  • Vatten (i flaska)
  • Mat som tål rumstemperatur
  • Hygienartiklar
  • Toalettpapper
  • Mediciner
  • Första hjälpen-väska
  • Varma kläder
  • Värdehandlingar (Id-kort/körkort, kontanter, kontokort)
  • Nycklar
  • Mobiltelefon + laddare eller powerbank

  Här finns en mer utförlig lista:
  Checklista vid evakuering

 • Får jag ta med mitt husdjur till ett skyddsrum?

  Nej, Skyddsrummen är avsedda för människor. Husdjur får inte tas med till skyddsrummet på grund av t.ex. allergirisken.

 • Hur många personer ryms i ett skyddsrum?

  Ytan som är beräknad per person i ett skyddsrum är 0,75 kvadratmeter, alltså ungefär 85 gånger 85 centimeter. Eftersom storleken på skyddsrum är olika, varierar det hur många personer som får plats.

 • Hur länge kan man vara i ett skyddsrum?

  Rummet ska vara konstruerat för att man ska kunna vistas där i minst tre dygn.

 • Hur ser planeringen ut för skyddsrum i Sverige framöver?

  Det har inte byggts några nya skyddsrumsplatser i Sverige sedan 2002. Många av de skyddsrum som finns behöver moderniseras.

  Det utreds ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd. MSB, som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum, tycker att Sveriges ska bevara de befintliga skyddsrummen så långt det går. Ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens framtid.

Senast granskad: 20 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan