I denna vägledning ges information om risker med litiumjonbatterier vid kommunala räddningsinsatser. Informationen bygger på rådande kunskapsläge och har medvetet hållits relativt kortfattad för att u...