Vägledningen syftar till att räddningstjänsterna som arbetsplatser ska bli mer inkluderande, och ytterst till att organisationerna ska kunna utveckla det operativa och förebyggande arbetet i takt med ...