Till innehåll på sidan

Ledningsgrupp

Myndighetens ledningsgrupp består av generaldirektör, överdirektör, avdelningschefer samt chefsjuristen och kanslichefen vid GD:s kansli. Utöver ledningsgruppen finns ytterligare direktrapporterande chefer till generaldirektören.

Kontakt

Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör

Kontakt

Camilla Asp, Överdirektör

Kontakt

Anna Psaroulis, Kanslichef, generaldirektörens kansli

Kontakt

Morgan Olofsson, Kommunikationsdirektör

Kontakt

Jonas Norén, Chef avdelningen för verksamhetsstöd

Kontakt

Annika Elmgart, Chef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar

Kontakt

Cecilia Looström, Chef avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Kontakt

Robert Wallen, Chef operativa avdelningen

Kontakt

Åke Holmgren, Chef avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer

Kontakt

Sara Myrdal, Chef avdelningen för internationell samordning

Kontakt

Anna Asp, Rättschef

Senast granskad: 10 december 2021

Till toppen av sidan