Till innehåll på sidan

Ledningsgrupp

Myndighetens ledningsgrupp består av generaldirektören, avdelningscheferna samt chefsjuristen och kanslichefen vid GD:s kansli. Utöver ledningsgruppen finns ytterligare två direktrapporterande chefer till generaldirektören.

Kontakt

Dan Eliasson, Generaldirektör

Kontakt

Anna Psaroulis, Kanslichef, generaldirektörens kansli

Kontakt

Morgan Olofsson, Kommunikationsdirektör

Kontakt

Anna Asp, Rättschef

Kontakt

Camilla Asp, Chef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar

Kontakt

Cecilia Looström, Chef avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Kontakt

Anneli Bergholm Söder, Chef operativa avdelningen

Kontakt

Åke Holmgren, Chef avdelningen för cybersäkerhet och säker kommunikation

Kontakt

Jonas Norén, Chef avdelningen för verksamhetsstöd

Kontakt

Sara Myrdal, Chef avdelningen för internationell samordning

Övriga direktrapporterande chefer till generaldirektören

Kontakt

Mikaela Frick, Chef internrevisionen

 

Senast granskad: 26 augusti 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan