Till innehåll på sidan

Ledningsgrupp

Myndighetens ledningsgrupp består av generaldirektören, avdelningscheferna samt chefsjuristen och kanslichefen vid GD:s kansli. Utöver ledningsgruppen finns ytterligare två direktrapporterande chefer till generaldirektören.

Kontakt

Camilla Asp, Överdirektör och vikarierande generaldirektör

Kontakt

Anna Psaroulis, Kanslichef, generaldirektörens kansli

Kontakt

Morgan Olofsson, Kommunikationsdirektör

Kontakt

Anna Asp, Rättschef

Kontakt

Cecilia Looström, Chef avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Robert Wallen, Chef operativa avdelningen

Kontakt

Åke Holmgren, Chef avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer

Kontakt

Annika Elmgart, Tillförordnad chef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar

Kontakt

Jonas Norén, Chef avdelningen för verksamhetsstöd

Kontakt

Sara Myrdal, Chef avdelningen för internationell samordning

Övriga direktrapporterande chefer till generaldirektören

Kontakt

Mikaela Frick, Chef internrevisionen

 

Senast granskad: 1 juni 2021

Till toppen av sidan