Till innehåll på sidan

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

Brandingenjörsutbildning kan byggas på med ytterligare utbildning vid MSB:s skola i Revinge.

Detaljer

Målgrupp

För dig som har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) eller har fullgjort hela och avslutade kurser om minst 180 poäng av de 210 poäng som krävs för brandingenjörsexamen.

Förkunskaper

För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna i påbyggnadsutbildningen bör, utöver behörighetskraven, även följande förkunskapskrav vara uppfyllda:

  • genomgången utbildning VBR240 Brandmannautbildning eller ABS130 Projektkurs i brandteknik,
  • sju veckors miljöpraktik på räddningstjänst, räddningsmansutbildning eller arbetslivserfarenhet från räddningstjänsten

Utbildningen ger dig formell behörighet att arbeta som räddningsledare i den kommunala räddningstjänsten. Du får utveckla din förmåga att planera, delta i, leda, utveckla, utvärdera och ansvara för verksamheten såväl i fred som under höjd beredskap.

Några av kunskapsområdena som omfattas är skadeförebyggande verksamhet, skadeavhjälpande verksamhet (operativ räddningstjänst), samhällets krishantering samt ledarskap.

Läs mer om Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

Senast granskad: 15 september 2023

Till toppen av sidan