Till innehåll på sidan

Handledarkurs inom området Skydd mot olyckor

MSB lanserar en ny handledarkurs för dig som ska handleda studerande inom någon av våra utbildningar inom området skydd mot olyckor. En väl fungerande praktik med handledning är en viktig del för att de studerande ska nå kursmålen inom utbildningarna. På den här sidan hittar du information om kursen och länk till anmälan.
Första kurstillfället genomförs under februari 2023.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska verka som handledare för studerande/anställda inom följande utbildningar:

  • Utbildning i skydd mot olyckor (SMO)
  • Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib)
  • Utbildning inom ledning av kommunal räddningstjänst inklusive påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB)
  • Grundutbildning till skorstensfejare
  • Vidareutbildning till skorstensfejartekniker

Förkunskaper

Du som deltar i kursen förväntas ha relevant kunskap och erfarenhet inom det yrkesområde du kommer att handleda. Med relevant kunskap och erfarenhet avses det att du som deltagare har goda ämnes- och yrkesmässiga kunskaper som svarar mot nivån på den utbildning du ska handleda inom. Du förväntas också vara utsedd att handleda studerande inom din organisation/arbetsplats.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Film om att vara handledare

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla deltagarens kunskaper kring rollen som handledare för personal som deltar i MSB:s utbildningar inom området skydd mot olyckor. Kursen möjliggör även dialog och är en mötesplats för olika branscher inom området skydd mot olyckor.

Hur handledningen genomförs skiljer sig åt för de olika utbildningarna. För Utbildning i skydd mot olyckor (SMO), Skorstensfejarutbildning (SKF), Vidareutbildning till skorstensfejartekniker (SKTF) och Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib), sker handledningen mot förutbestämda uppgifter. För ledningskurserna inklusive Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer utgörs handledningen av kontinuerligt stöd utifrån den studerandes behov.

Handledarkursen består av en gemensam grund gällande handledarskapet för samtliga utbildningar. I kursen ingår även en utbildningsspecifik information för respektive utbildning.

Kursen genomförs nätbaserat under 1 dag och ställer höga krav på självständighet och engagemang i lärprocessen. Under kursen varvas föreläsningar, film, gruppdiskussioner, gruppuppgifter, enskilda uppgifter och bedömningsaktiviteter.

Innehåll

Kursen kommer behandla handledarrollen generellt såsom roll och ansvar, viktiga egenskaper men även olika perspektiv på handledarskap. Även jämställdhet och mångfald samt planering och individuella förutsättningar behandlas. Hur du kan ge återkoppling till den studerande är en central del och även de utmaningar som du kan stöta på som handledare. I den utbildningsspecifika informationen får du ta del av de uppgifter som den studerande ska genomföra under sin praktik och några förslag på hur du kan stötta i det arbetet.

Du kan läsa mer om kursen i kursplanen:

Kursplan Handledarkurs inom Skydd mot olyckor

Specifik handledarinformation för de olika utbildningsprogrammen:

GRIB

Handledarinformation: Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap.

 

Ledningsutbildning

Handledarinformation: Ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

Handledarinformation: Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer.

Skorstensfejare

Handledarinformation: Skorstensfejare (grund och vidareutbildning)

Skydd mot olyckor

Handledarinformation: Skydd mot olyckor

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 15 augusti 2024
Ort: Distansstudier
Antal platser: 30
Längd: 1 dagar
Sista anmälningsdag: 15 oktober 2024
Ort: Distansstudier
Antal platser: 30
Längd: 1 dagar

Senast granskad: 1 februari 2023

Till toppen av sidan