Till innehåll på sidan

MSB:s verktyg för tillfällig nätförstärkning av Rakel

Om något inträffar på en plats där det saknas täckning i Rakelnätet, eller där täckningen är svag, kan MSB fatta beslut om att förstärka driften eller använda något av MSB:s verktyg för tillfällig nätförstärkning.

MSB kan förstärka driften och göra temporära nätförstärkningar på geografiskt begränsade platser, exempelvis genom att:

 • utföra preventiva kontroller av basstationer i området
 • utöka drift- och serviceresurser
 • utöka kapaciteten på basstationer i området
 • etablera mobila basstationer.

Förfrågan om tillfällig nätförstärkning

Rakels användarorganisationer kan göra en förfrågan till MSB om förstärkt drift och/eller tillfällig nätförstärkning både vid planerade och oplanerade händelser.

MSB beslutar om och när mobila basstationer och andra åtgärder för nätförstärkningar är lämpliga.

Vid planerade händelser gör så här:

Användarorganisationer som har planerade händelser och som känner en oro över om nätets kapacitet ska räcka till ska vända sig till respektive länsstyrelse. Länsstyrelsen gör en samlad bedömning och skickar sedan en förfrågan till MSB via kundansvariga i Rakel.

Kontakta din länsstyrelse

Kontaktuppgifter MSB Rakel

Vid oplanerade händelser gör så här:

Förfrågan om nätförstärkning vid oplanerade händelser görs till MSB:s tjänsteman i beredskap (TiB) av länsstyrelsen eller annan aktör.

MSB:s beredskap

Du som användare kan själv göra åtgärder för att effektivisera kapacitet och täckning

De temporära nätförstärkningarna är avsedda som ett komplement till de funktioner och de metoder som Rakelanvändarna kan använda på platser med begränsad täckning.

Tips för förstärkt Rakeltäckning

MSB:s terminalpool och sambandsstöd

MSB:s verktyg för tillfällig nätförstärkning ingår i FSOL-Samband som är en delresurs inom förstärkningsresursen för stöd till Samverkan och ledning, FSOL.

I FSOL-Samband ingår:

 • sambandsstöd
 • terminalpool
 • verktyg för tillfällig nätförstärkning.

Sambandsstöd

FSOL-resursen sambandsstöd består av utbildade och rutinerade sambandsledare som kan sättas in som en extra förstärkning vid större räddningsinsatser för att upprätta ett hållbart samband.

Terminalpool

MSB:s terminalpool består av 600 Rakelterminaler för utlåning vid större räddningsinsatser. Rakelterminalerna är förprogrammerade med nationella samverkanstalgrupper.

Det är räddningsledaren som ansöker om förstärkning. Ansökan ställs till MSB:s tjänsteman i beredskap (TiB).

Förstärkningsresurs för stöd till Samverkan och ledning

MSB:s mobila basstationer

 • Är en resurs för tillfällig nätförstärkning av Rakelnätet.
 • Används främst vid större händelser eller kriser.
 • Används även för att minimera konsekvenserna av en eventuellt utslagen basstation.
 • Förfrågan görs via länsstyrelsen (planerade händelser) och via MSB TiB (oplanerade händelser).
 • MSB har tre olika varianter av mobila basstationer för att kunna lösa olika sorters uppgifter. Den största modellen transporteras med lastväxlare. De mindre modellerna transporteras med personbilssläp respektive helikopter, båt, skoter eller fyrhjuling.
 • MSB ansvarar för radioplanering, transport, etablering och drifthantering av de mobila basstationerna. När en mobil basstation är på plats ska den vara i drift inom en timme.
 • Rakels användarorganisationer bör säkerställa att de radioterminaler man använder stödjer de tilläggsfrekvenser som MSB har för de mobila basstationerna. MSB avgör vid tillfällig nätförstärkning vilka frekvenser som ska användas.

Tillfällig nätförstärkning med stöd av en mobil basstation

Senast granskad: 2 november 2022

Till toppen av sidan