Till innehåll på sidan

Alla utbildningar

På denna sida hittar du alla MSB:s utbildningar och kurser som vi erbjuder.

Antal träffar (64)


WEBBUTBILDNING

AAR - After Action Review

Kursen ger dig grundläggande förståelse för dialogmetoden After Action Review, AAR, en dialogmetod för utvärdering och lärande efter insats och övning.

AAR - Dialogledare

MSB erbjuder utbildning i AAR - Dialogledare på uppdrag från kunden. Kursen erbjuds med underlag från tidigare kursplan. Kurslängd och innehåll kan variera efter önskemål.

Användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper om användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning för att kunna förebygga skogsbrandsspridning samt att effektivt bekämpa skogsbränder.

Att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Utbildningen ger dig kunskaper och förutsättningar för att kunna samordna arbetet med att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet inom ditt geografiska ansvarsområde eller organisation.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 1 tillfällen. Visa alla!

Brand- och räddningsdagarna

Brand- och räddningsdagarna är ett intensivt två dagars fortbildningskoncept som innehåller många olika praktiska moment som man kan prova på vid olika stationer på plats.

Brandplatsundersökning – kurs för polis och räddningstjänst

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar inom polisen eller kommunala räddningstjänsten.

WEBBUTBILDNING

Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare (DISA)

DISA är MSB:s informationssäkerhetsutbildning för användare och erbjuds alla organisationer kostnadsfritt.

Fartygsbrandsläckning i hamn - distanskurs

Kursen ger dig kompetens att utbilda andra enligt konceptet ”train the trainers” inom ämnet fartygsbrandsläckning i hamn.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 1 tillfällen. Visa alla!

Folkrätt och nationell rätt för den civila delen av totalförsvaret (grundkurs)

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om folkrättens regler i krig för att de bevakningsansvariga myndigheternas uppdrag inför och vid höjd beredskap ska kunna utföras i enlighet med Sveriges folkrättsliga åtaganden.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 1 tillfällen. Visa alla!
WEBBUTBILDNING

Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är en digital plattform med webbutbildningar som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan