Till innehåll på sidan

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en temavecka och kommunikationsinsats vecka 39 varje år. Den leds av MSB och genomförs av många aktörer samtidigt för att stärka motståndskraften hos invånarna. 

Så blir Beredskapsveckan 2024

Den 23 februari höll MSB en digital livepresentation av innehållet i Beredskapsveckan 2024 med möjlighet för deltagarna att ställa frågor. Vi visade några av nyheterna för i år, exempelvis en genomförandemodell och en månadskalender med beredskapstips till privatpersoner.

Ladda ner PPT:en från en dator för att kunna se anteckningarna som är uppdaterade med svar på alla frågor. PowerPoint-presentation om Beredskapsveckan 2024

Nuläge för människors syn på risker och hot

Det nya året rivstartade med uttalanden från regeringsföreträdare och överbefälhavaren (ÖB) om att det kan bli krig i Sverige och att privatpersoner, kommuner och andra aktörer behöver förbereda sig. Detta fick 43 procent av allmänheten att känna ett större eget ansvar för den egna och anhörigas beredskap. Det visar en effektmätning av nyhetsrapporteringen som MSB genomförde i slutet av januari.

Till aktuella studier och utvärderingar

Nuläge för MSB:s strategiska riskkommunikation

Kommunikation om risker, hot och beredskap är grunden i MSB:s uppdrag att öka människors motståndskraft inför kris och krig. Exempel på riskkommunikation är arbetet med Beredskapsveckan och broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” liksom arbetet med att stödja kommunerna med att utveckla sin lokala riskkommunikation.

Här är tre viktiga beståndsdelar i MSB:s strategiska kommunikation just nu:

Demokratisk riskkommunikation

Vi vill att kommunikationen ska vara inkluderande och bjuda in till samtal och arenor där människor kan komma till tals, ställa frågor, bidra med erfarenheter och kunskaper. Ett exempel på demokratisk riskkommunikation är de livesändningar på MSB:s Instagramkonto som vi testar under våren 2024 och som även teckenspråkstolkas, textas och läggs upp på Youtube.

Till MSB Live på Youtube

Ökat fokus på delaktighet och engagemang

Rekommendationen med en veckas hemberedskap gäller fortfarande och det är viktigt att vi ser att andelen hushåll som uppger att de klarar sig en vecka utan samhällets stöd ökar, men vi förstärker också budskapen kring sådant som handlar om att hjälpas åt, engagera sig och ta egna initiativ, gärna i sitt eget närområde. Beredskap handlar inte bara om prylar utan också om bland annat lokalt engagemang och vikten av ett socialt nätverk.

Beredskapskultur – en del av vardagen

För att kunna möta de utmaningar som är pågående och reella liksom en oförutsägbar framtid behöver vi påverka människors inställning. Beredskap måste alltid finnas i oss, på fritiden, på arbetsplatsen, i skolan, i bostadsrättsföreningen och i alla de sammahang vi lever våra liv. Den strategiska riskkommunikationen måste bidra till att vi tillsammans bygger ett sätt att leva där egenberedskap ska vara lika självklart som sopsortering.

Tema för Beredskapsveckan 2024: Sätt igång!

I takt med omvärlden stärker och utvecklar vi förutsättningarna och målen för Beredskapsveckan. Temat för 2024 kommer att bli "Sätt i gång!". Det är en uppmaning till att stärka sin egenberedskap innan en kris eller ett krig hotar. Vi ska fortsätta att möta privatpersoner i deras vardag mitt i det försämrade säkerhetspolitiska läget, med tuffare ekonomi och allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna. Vi ser ett ökande engagemang hos privatpersoner och det ska vi ta vara på.

Kriterier för hur MSB väljer Beredskapsveckans tema

Mer om Beredskapsveckan 

Beredskapsveckan leds av MSB och genomförs främst av kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer. Men även föreningar, studieförbund, skolor, näringsliv, arbetsplatser, butiker, bostadsbolag, elleverantörer etcetera är varmt välkomna att delta.

Så gick Beredskapsveckan 2023 

2023 deltog 224 av 290 kommuner i Beredskapsveckan genom olika aktiviteter. Även många andra aktörer deltog, som delar av civilsamhället, branschorganisationer, skolor, myndigheter och näringsliv.

Allt om Beredskapsveckan 2023  

Lokala broschyrer

Som en del i MSB:s Guide till riskkommunikation finns nu råd och inspriation för att ta fram lokala broschyrer om kris och krig.

Senast granskad: 1 mars 2024

Till toppen av sidan