Till innehåll på sidan

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39.

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, ett ansträngt energiläge, stigande matpriser liksom allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna i människors vardag, gör det allt viktigare att vi tillsammans bemöter människors engagemang. 

NYTT! Presentation av Beredskapsveckan 2023

Den 26 maj höll MSB en digital presentation av Beredskapsveckan och status för det kommande övningsverktyget. Presentationen spelades in och kommer att publiceras här så fort den är textad. Håll dig uppdaterad via nyhetsbrevet! 

Prenumerera på Beredskapsveckans nyhetsbrev

Krisberedskapsveckan har blivit Beredskapsveckan

Krisberedskapsveckan heter numera Beredskapsveckan, ett namnbyte motiverat av det försämrade säkerhetspolitiska läget och återuppbyggnaden av totalförsvaret.Svar på vanliga frågor om Beredskapsveckan

Tema för Beredskapsveckan 2023: Öva!

Många fler hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Vi tror att enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till det. Därför är årets tema Öva!

Grannar som tillsammans övar att laga mat utan el. Foto: Melker Dahlstrand, MSB.

Övningsverktyg klart under sommaren

MSB tar nu fram ett webbaserat övningsverktyg för hushåll med praktiska och lärande inslag som kan genomföras individuellt, i familjen, föreningen, på arbetsplatsen med grannar eller vänner. Fokus ska ligga på lärande, samarbete och övning och vi kommer att beakta människors olika behov, livssituation och förkunskaper.

Verktyget kommer även att ha praktiska moment som att till exempel att

- klara sig en dag utan el
- upprätta kontaktlistor
- fylla vattendunkar
- besöka trygghetspunkter.

Det digitala verktyget ska vara klart i augusti. Men redan i slutet av juni kommer ett pappersmaterial på samma tema att vara klart, så att det kan tryckas/printas i god tid av alla som vill använda det. 

Därför behöver vi öva

MSB har valt temat Öva! för att:

  • Övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling. Ett flertal kommuner använde exempelvis mat-temat under Beredskapsveckan 2022 till att framgångsrikt öva sin organisation att kunna leverera måltider till äldreboenden och skolor i ett läge utan el.
  • Vi ser ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och studieförbunden tyder på det. 
  • Utbildning och övning ofta är avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Det gäller även privatpersoner. 

Färre annonser, mer samarbete

MSB kommer i år att i huvudsak använda sig av vidarekommunikatörer, goda företrädare för civilsamhället och ambassadörer för att nå ut med Beredskapsveckans budskap.

Broschyren fyller fem år och fortsätter att återbrukas

Mittuppslaget på MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer" från 2018. Foto: Thomas Henrikson, MSB

I maj 2018 skickades "Om krisen eller kriget kommer" ut till alla hushåll i Sverige. Vid den tiden var riskmedvetenheten tämligen låg bland allmänheten. Vi kan se att broschyren och världshändelserna de senaste åren har banat väg för riskkommunikationen och engagerat många människor att exempelvis skaffa en hemberedskap.

Beredskapsveckan 2023 fortsätter att konkretisera innehållet i broschyren genom temat Öva! Vi återanvänder också andra MSB-material, exempelvis de scenarion om bland annat en vardag i krig och ett långvarigt elavbrott som Försvarshögskolan tagit fram samt filmserien "Rädd eller beredd".

Tidigare annonser med Beredskapsveckans huvudbudskap "Du är en del av Sveriges beredskap" fungerar utmärkt att fortsätta att använda.

Fortsatt stort intresse för hemberedskap

Det finns ett växande engagemang i samhället för hur man som privatperson kan förbereda sig inför samhällskriser. Inte minst är intresset stort för  hemberedskap. Antalet beställningar och nedladdningar av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" ökade kraftigt under våren 2022 och framåt, och MSB får många frågor om hemberedskap.

Våra undersökningar visar att fler än tidigare uppger att man klarar en vecka utan samhällets stöd vid en kris. 2021 svarade 26 procent att de har den beredskapen. Motsvarande siffra för 2022 är 37 procent. 

Kampanjens grundläggande idé

Det har alltid funnits tre återkommande mål med Beredskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig

  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap

  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Till Kampanjuppföljning 2022 och andra studier och utvärderingar

Lokala broschyrer

Som en del i MSB:s Guide till riskkommunikation finns nu råd och inspriation för att ta fram lokala broschyrer om kris och krig.

Senast granskad: 7 juni 2023

Till toppen av sidan