Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Kampanjen Aktiv mot brand

Aktiv mot brand-kampanjen vill både påverka privatpersoner att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma och få fler att testa brandvarnaren regelbundet.

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

Rädd eller beredd?

Utbildningsmaterialet Rädd eller beredd? är en uppföljning till broschyren Om krisen eller kriget kommer. Materialet innehåller en filmserie, en scenarioövning som görs i grupp och en handledning.

Riskbild för oljeolyckor till sjöss

Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd, NSO presenterar i en ny rapport en övergripande bild av risker på ett nationellt plan. Både risker och skyddsvärden är ojämnt fördelade över landet.

Nyheter

25 november 2020
Klockan 11.23

Ett steg närmare ny upphandling av helikoptrar

MSB har beslutat att tilldela företaget Heliair Sweden AB uppdraget att tillhandahålla en tjänst med helikoptrar för bekämpning av bränder i skog och mark. MSB kan sluta avtal med leverantören efter tidigast tio dagar.
17 november 2020
Klockan 11.30

Film för personer med intellektuell funktionsnedsättning om minskad smittspridning

Myndigheten för delaktighet har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB tagit fram en film om coronaviruset riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF.
13 november 2020
Klockan 14.02

Nästa Rakeldag hålls i maj

Den 5 maj 2021 är det dags för Rakeldagen igen. Rakeldagen 2021 blir ett digitalt evenemang. Temat är ”Rakel in i framtiden”.
Till toppen av sidan