Till innehåll på sidan

Få bättre koll på cybersäkerhet

Oktober är den europeiska informationssäkerhetsmånaden. I Sverige markerar vi det genom den årliga Tänk säkert-kampanjen, där vi jobbar för att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor. Kampanjen är ett samarbete mellan MSB och Polisen.

Bli bättre på hemberedskap

Något litet kan betyda allt. Gör en plan för hur du i hemmet ska ordna med vatten, mat, radio och värme. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Rådgivningstjänst för informationssäkerhetsarbete

MSB erbjuder nu en rådgivningstjänst till dig som arbetar förebyggande med informationssäkerhet inom offentlig sektor. Vill du ha råd och stöd så boka in en rådgivning.

Kriget i Ukraina

MSB har samlat information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Strukturreform för civilt försvar

Den 1 oktober 2022 träder en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i kraft. Den ska stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

Nyheter

29 september 2022
Klockan 8.30

Nytt beredskapssystem träder i kraft den 1 oktober

Sedan 2016 har det pågått en intensiv återuppbyggnad av civilt försvar i Sverige som har gått hand i hand med utvecklingen av beredskapen för att hantera fredstida krissituationer.
- Den 1 oktober träder en strukturreform i kraft som ska stärka alla inblandade aktörer både i planering och förberedelser såväl som i hantering av kriser och ytterst krig, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.
26 september 2022
Klockan 10.38

Krisberedskapsveckan - ett tillfälle att stärka vår beredskap

I dag inleds Krisberedskapsveckan. En nationell satsning med fokus på hur du som privatperson kan vara med och stärka landets beredskap inför kriser och krig. Årets tema är mat.
21 september 2022
Klockan 13.54

Vad är Nato egentligen och vad innebär det att vara medlem?

Sverige har ansökt om ett Nato-medlemskap, och vi har erhållit status som inbjuden. Detta betyder att det pågår en rad förberedelser för ett svensk medlemskap under hösten 2022.
Till toppen av sidan