Till innehåll på sidan

Tänk säkert

Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer. Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga. Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder så kommer du långt i vårt uppkopplade liv med smarta saker.

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att skapa en nödvändig förmåga till funktionalitet, oavsett händelse.

Nyheter

10 oktober 2019
Klockan 11.17

Efter Barents Rescue – Bättre rustade för framtiden

Övningen Barents Rescue är en av de största övningarna som genomförs i Barentsregionen. Efterarbetet är nu igång och sammanställningen av de erfarenheter och lärdomar som dragits pågår.
7 oktober 2019
Klockan 14.15

Nytt nummer av Tjugofyra7 - nr 43

IT-incidenter, Barents Rescue och posttraumatiskt stressyndrom hos brandmän är några av ämnena du kan läsa om i det senaste numret av Tjugofyra7.
4 oktober 2019
Klockan 10.07

Sveriges sjätte oljeskyddsdepå placeras i Malmö

Sedan tidigare har Sverige fem stycken oljeskyddsdepåer utplacerade på strategiska platser i landet. Den åttonde oktober kommer den sjätte depån att placeras i Malmö.
Till toppen av sidan