Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

MSB:s roll i Sveriges hantering av covid-19, information till berörda myndigheter och organisationer och tips på vad du själv kan göra.

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig

Sommar i skuggan av en pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Här finns material och goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

Brand i skog och mark 2020

Just nu är det risk för gräs- och skogsbrand i delar av Sverige. Här finns information om vilka förstärkningsresurser vi kan stötta med, vägledning om eldningsförbud för kommuner och länsstyrelser samt råd om vad du som privatperson ska tänka på om du ska elda och grilla i skog och mark.

Nyheter

15 juli 2020
Klockan 13.30

MSB-insats på Gotland med anledning av covid-19

Förra veckans insats i Visby resulterade i att regionens lokaler för sjukvård utanför öns lasarett utökades med fem modulhus och ett tält. I de nya tillfälliga lokalerna ska patienter tas emot under pandemin.
14 juli 2020
Klockan 13.58

Yngre och äldre anger att de känner oro inför framtiden

Såväl yngre som äldre anger att de ser allvarligt på konsekvenserna av pandemin. I åldersspannet 18-29 år är 66 procent oroliga för hur våra välfärdssystem ska klara av effekterna av Coronavirusets utbredning och i åldersspannet 65-79 år ligger den siffran på 69 procent.
9 juli 2020
Klockan 14.00

Hemställan till regeringen för att säkra skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet

MSB har ett ansvar att se till befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet. Därför lämnar vi i dag, 9 juli 2020, in hemställan till regeringen som bidrar till att förbereda samhället för en fortsatt pandemi under hösten.
Till toppen av sidan