Till innehåll på sidan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Samlad information om vad MSB gör och vilken roll vi har i hanteringen, samt länkar till andra myndigheters information om deras hantering.

Höga flöden

MSB följer just nu utvecklingen när det gäller höga flöden på flera håll i Sverige. MSB stöttar kommuner och regioner för att skydda samhällsviktig verksamhet.

Totalförsvarsövning 2020

Under 2020 arrangerar MSB och Försvarsmakten Totalförsvarsövning 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen har beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret är mobiliserat och Sverige är utsatt för väpnat angrepp. 

Nyheter

11 februari 2020
Klockan 8.01

380 miljoner kronor för utveckling av beredskap för 2020

MSB satsar 380 miljoner 2020 för att utveckla Sveriges beredskap för kriser och krig. Medlen fördelas till myndigheter genom anslag 2:4 Krisberedskap.
10 februari 2020
Klockan 10.58

MSB har stöttat vid en andra assisterad hemresa för svenskar från Wuhan

Utrikesdepartementet fattade beslut om ytterligare en assisterad hemresa i helgen för svenskar från Wuhan i Kina. Även denna gång har MSB bistått med stöd.
7 februari 2020
Klockan 8.32

Handlingsplan för klimatsamordning beslutad

Ett förändrat klimat kommer att öka risken för olyckor och kriser i Sverige. Utvecklingen innebär exempelvis ökad risk för skyfall, skogsbrand samt för ras och skred, och har en direkt inverkan på MSB:s arbete med att förebygga och hantera extrema händelser.
Till toppen av sidan