Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

MSB:s roll i Sveriges hantering av covid-19, information till berörda myndigheter och organisationer och tips på vad du själv kan göra.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Om det fattas beslut om att skolor stängs förtydligar föreskriften vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsatser bedöms som nödvändiga för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter.

Nytt planeringsstöd med anledning av coronavirussjukdomen

Planeringsstödet vägleder i hur din organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster. Att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade.

Totalförsvarsövning 2020

MSB och Försvarsmakten arrangerar Totalförsvarsövning 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen har beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret är mobiliserat och Sverige är utsatt för väpnat angrepp. 

Nyheter

27 mars 2020
Klockan 10.19

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman fatta beslut om att stänga ner skolverksamhet och omsorg för barn. MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen, under pågående coronahändelse.
25 mars 2020
Klockan 13.16

Stärkt frivilligstöd till kommuner med corona-isolerade

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under corona-pandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år, eller som tillhör en annan riskgrupp, med matinköp och upphämtning av mediciner. Målet är att erbjuda frivilligstöd till samtliga 290 kommuner.
20 mars 2020
Klockan 16.29

MSB anpassar och leder Krisberedskapsveckan 2020

Med tanke på den belastning som hanteringen av pandemin covid -19 nu utgör, inte minst för kommuner och länsstyrelser, har MSB beslutat att ta en ledande roll i genomförandet av Krisberedskapsveckan. Kampanjens budskap och material anpassas till rådande läge.
Till toppen av sidan