Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Statsbidrag naturolyckor

Klimatförändringarna innebär att det förebyggande arbetet och klimatanpassning blir allt viktigare. Har din kommun bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning?

Planera för personalbortfall

Under den pågående coronapandemin behöver organisationer, företag och myndigheter se över sitt beroende av personal och skapa en plan för att agera vid en situation där det blir personalbrist.

Så här kan ni arbeta med er säkerhet – en vägledning för trossamfund

När hot och hat riktas mot trossamfund skadar det inte bara människor och organisationer. Det skadar hela samhället och dess grundläggande värderingar. I denna vägledning finns tips och råd om hur trossamfund kan arbeta för att öka människors säkerhet

Vår insatsverksamhet

MSB bedriver insatser i Sverige och utomlands vid stora olyckor, kriser, katastrofer eller konflikter. Insatserna varierar efter behov, samarbetspartner, omfattning och tidsperiod.

Nyheter

26 januari 2022
Klockan 13.00

Tidigare aviserade förändringar i föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser år 2022 genomförs inte

Under en längre tid har MSB i dialog med andra myndigheter planerat förändringar och förtydliganden i MSB:s föreskrifter för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser.
20 januari 2022
Klockan 10.01

Nytt stöd till myndigheter för att tillsammans med företag planera försörjning av varor och tjänster

Myndigheter med särskilt ansvar för samhällets krisberedskap, samt inför och vid höjd beredskap, får nu en vägledning till stöd i arbetet med att tillsammans med företag planera för försörjning av varor och tjänster.
18 januari 2022
Klockan 11.33

Coronapandemin – ett jättekliv för kriskommunikationen

När en kris slår till i vårt allt mer digitaliserade samhälle får kriskommunikatörerna, som sköter många av de digitala kanalerna, en central roll. Hur ska kommunikatörerna hantera det ansvaret? Forskaren Mats Eriksson har nu sammanställt råd och rekommendationer i MSB:s skrift Digitaliserade kriskommunikatörer.
Till toppen av sidan