Till innehåll på sidan

Arbetsgrupp med länsstyrelserna gällande utbildning och övning

MSB och länsstyrelserna har sedan 2021 en gemensam arbetsgrupp för samordning av utbildnings- och övningsfrågor. Samarbetet har en långsiktig och strategisk inriktning som syftar till att skapa en gemensam förståelse och en effektivare samverkan och samordning kring utbildning och övning som verktyg för att stärka den civila beredskapen.

MSB och länsstyrelserna har liknande uppdrag som handlar om att stödja andra aktörer i beredskapssystemet när det gäller utbildning och övning. Genom ett nära samarbete mellan övnings- och utbildningshandläggare hos MSB och länsstyrelserna kan utbildnings- och övningsfrågor inom civil beredskap planeras och genomföras mer behovsanpassat och samordnat och därmed mer effektivt gentemot aktörerna.

Ett sådant samarbete sker sedan 2021 inom ramen för en gemensam arbetsgrupp. Ägandeskapet för gruppen är jämbördigt och delat mellan MSB och länsstyrelserna. Det genomförs fyra möten per år. Ett viktigt syfte med mötena är att dela information och erfarenheter med varandra.

Under 2023 har gruppen identifierat ett antal samordningsuppgifter:

  • Samordning av kommande samverkansövningar och tidig dialog inför nästa nationella samverkansövning
  • Regeringsuppdrag (MSB och Försvarsmakten): Pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap
  • NAFS – förplanering inför möten samt inför och under Fördjupningsperioden 2023

Senast granskad: 31 mars 2023

Till toppen av sidan