Till innehåll på sidan

Projektet BlåljUS - Blåljus i UtbildningsSamverkan

Målet för Projekt Blåljus var att ta fram en gemensam utbildningsplattform för området skydd, undsättning och vård. Organisationer som deltog i projektet var Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Katastrofmedicinskt centrum (KMC), Räddningstjänsten Syd (Rsyd) och Polisen. Projekt Blåljus pågick 2017-2019. Projektet genomfördes med stöd av EU:s fond för inre säkerhet.

 • Slutkonferens och konsensusrapport

  Video: Blåljusaktörer i utbildningssamverkanSlutkonferensen för projekt BlåljUS samlade nyckelpersoner inom utbildningsfrågor för blåljusaktörer i Sverige för att diskutera utbildningssamverkan och hur den ska utvecklas och drivas mellan blåljusaktörer i framtiden. Målet var att samla åsikter och tankar om utbildningssamverkan i en konsensusskrivelse, och att nå enighet i hur resultat gällande samordning av utbildningssamverkan från projekt BlåljUS ska förvaltas framöver.

  Dag ett presenterades projekt BlåljUS projektmetod och resultat, och för att skapa en grund för diskussion kring utbildningssamverkansfrågor presenterades exempel på tillvägagångssätt från EU och Sverige i dag. Inbjudna talare var Douglas Stirling och Stephen Massetti från SMARTEU i Skottland. SMARTEU (Scottish Multi Agency Resilience Training and Exercise Unit) är en blåljusgemensam enhet som ansvarar för utveckling av gemensamma utbildningar, genomförande av dessa nationellt och för analys och erfarenhetsåterföring till ambulans, räddningstjänst och polis.

  Video: Tips och tankar från inbjudna talarnaDag två inleddes att lägga grund för diskussioner i den påföljande konsensusprocessen, som beskrivs i bilden nedan. Efter diskussioner i fokusgrupper om olika påståenden angående utbildningssamverkan röstade deltagarna, och påståenden antogs eller förkastades. Läs mer i rapporten från slutkonferensen. Förvaltningsplanen för projektresultat bygger också på diskussionerna och konsensus som nåddes på slutkonferensen.

  Rapporter

  Slutkonferens projekt BlåljUS-KonsensusFörvaltningsplan projekt BlåljUS

Kunskapsinsamling och utbyte

Projektarbetet har involverat praktiker och studenter för att förankra arbetet hos blåljusaktörer

Studiebesök

Erfarenheter från studiebesök hos europeiska och svenska blåljusaktörer.

Blåljusgemensamma utbildningsmoduler

Från vägledning till nytta i blåljusgemensamma utbildningsmoduler.

Simuleringsverktyg

Utveckling av sjukvårdens simuleringsverktyg för räddningstjänst och polis.

Organisationer i projektet

Organisationer som deltog i projektet var Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Katastrofmedicinskt centrum (KMC), Räddningstjänsten Syd och Polisen. Projektet genomfördes med stöd av EU:s fond för inre säkerhet. Projekt BlåljUS pågick 2017-2019.

Projektpartners kontakt:

Tanja Ståhle (Projektledare), MSB
E-post: tanja.stahle@msb.se
Tel: 010-240 36 26

Carl-Oscar Jonson, KMC
E-post: carl-oscar.jonson@regionostergotland.se

Lynn Ranåker, Räddningstjänsten-Syd
E-post: lynn.ranaker@rsyd.se

Senast granskad: 30 november 2020

Till toppen av sidan