Till innehåll på sidan

Rapport slutkonferens projekt blåljus : konsensus om utbildningssamverkan

Rapport slutkonferens projekt blåljus : konsensus om utbildningssamverkan

Detaljer

Rapport slutkonferens projekt blåljus : konsensus om utbildningssamverkan
Publikationsnummer
MSB1485
ISBN-nummer
978-91-7927-003-2
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
28 s.
Pris
0 kronor
Slutkonferensen för projekt BlåljUS-Blåljusaktörer i UtbildningsSamverkan samlade nyckelpersoner inom utbildningsfrågor för blåljusaktörer i Sverige för att diskutera utbildningssamverkan och hur den ska utvecklas och drivas mellan blåljusaktörer i framtiden. Målet var att samla åsikter och tankar om utbildningssamverkan i en konsensusskrivelse, och att nå enighet i hur resultat gällande samordning av utbildningssamverkan från projekt BlåljUS ska förvaltas framöver. Denna rapport sammanfattar programupplägg, syfte och mål med slutkonferensen samt beskriver den process för att uppnå konsensus kring utbildningssamverkansfrågor som tillämpades. Inbjudna gäster och representanter för samverkanskonstellationer presenterade sitt arbete under dag ett av tvådagars-konferensen för att skapa bakgrund och grunder för diskussioner i konsensusprocessen påföljande dag. Konsensusprocessens första fas var framtagande av påståenden om samverkan inom områdena förvaltning, utbildningssamverkan och samsyn baserat på resultat och rapporter framtagna i projektet. Konferensdeltagare uppmanades under konferensens första dag att inkomma med reaktioner och förslag på påståenden som bör diskuteras. Diskussioner kring de tre områden och påståenden inom dessa genomfördes i mindre fokusgrupper. Efter gruppdiskussioner modifierades påståenden som diskuterats eller ansågs ofullständiga eller otydliga. En omröstning genomfördes i plenum, där påståenden som uppnådde strikt konsensus ansågs färdigbehandlade. Påståenden där konsensus inte uppnåddes togs upp för diskussion i plenum och röstades om i omröstning två. Omröstning ett och två resulterade i ett antal påståenden om utbildningssamverkan som behölls eller förkastades, och dessa resultat utgör grunden i den konsensusskrivelse som ingår i denna rapport. Åsikter och gruppdiskussioner är dokumenterade, och bidrar till utformning av den förvaltningsplan som ska behandla och föra vidare resultat från projekt BlåljUS. Slutkonferensen för projekt BlåljUS-Blåljusaktörer i UtbildningsSamverkan anordnades i Linköping 26-27 november 2019. Rapporten är författad av Erik Prytz och Susanna Lönnqvist, Katastrofmedicinskt centrum
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 25 mars 2020

Till toppen av sidan