Till innehåll på sidan

Lupp för ledning och uppföljning

Lupp är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser. Lupp vänder sig i första hand till svensk kommunal räddningstjänst. Det primära syftet är att tillhandahålla ett verktyg för noggrann dokumentation av händelseförloppet före, under och efter en räddningsinsats.

Detaljer

Målgrupp

 • Räddningstjänst

Ämneskategori

 • Räddningstjänst
 • RIB

Beställning

Lupp ingår i MSB RIB som du beställer som ett abonnemang. I abonnemanget ingår tillgång till de installerbara programmen, uppdateringar, support samt möjlighet till utbildning.

Typ av system

 • Beslutsstöd

Lupp ska förse beslutsfattare med korrekt, relevant och tillförlitlig information, jämte prognoser av möjliga framtida scenarion och dessas konsekvenser, vilket leder till bättre beslut och effektivare räddningstjänstarbete.

Grundfunktionerna i Lupp inkluderar Dagbok, Verksamhetsöversikt, Lägestablå och Statustablå. Genom programmet MSB RIB Karta kan den pågående verksamheten visualiseras på en karta.

Lupp app för iOS och Android

Sedan hösten 2019 finns en mobil version av Lupp tillgänglig för nedladdning via App Store respektive Google Play.

Lupp-appen fungerar bara om den ansluts till en befintlig Lupp-installation, vilket kräver särskilda inställningar i servermiljön.

Anslutning av Lupp-appen

Lupp Import

Med Lupp Import kan man importera data utifrån, till exempel ZeRed-information från SOS Alarm. På detta sätt går det att automatiskt skapa insatser, byta enhetsstatus och koppla enheter till insatser samt få in anteckningar gjorda av SOS Alarm.
 
(Inga ändringar gällande Importen gjordes i senaste versionen av Lupp, dokumentationen för Lupp Import 6.4 är fortfarande den gällande.)

Konfiguration av Lupp Import

Lupp Synkronisering

Vid mobil användning av Lupp (till exempel ett ledningsfordon som är ihopkopplat med brandstationen, eller en bärbar dator som används i fält) kan synkronisering användas. Man kan då arbeta vidare om förbindelsen med den centrala servern är bruten. Så snart enheterna får kontakt med varandra igen synkroniseras inmatningarna mellan dem, så att alla ser allt.

Konfiguration av Lupp-synkronisering

Lupp API

Andra applikationer som vill kommunicera med Lupp kan göra det via Lupp API. För att använda Lupp API krävs en del utvecklingsarbete i de applikationer som ska dela data med Lupp. (API står för Application Programming Interface, och är en teknisk specifikation för hur programmen pratar med varandra).

Lupp API 6.5

Lupp finns endast som installerbar version.

Installationer, uppdateringar och dokumentation laddas ner från vår nedladdningssida. Länk till nedladdningssidan finner du längre ned på denna sida.

 • Vägen framåt

  Följande är lanserat i senaste versionen av Lupp (6.7)

  • Användaranpassad dagbok
  • Tidslinje (beta)
  • Snabbanteckningar
  • Utökade exportformat i dagboken

  Ingen mindre versionsuppdatering är planerad. Resurser kommer att läggas på utveckling av nästa huvudversion.

  Nästa huvudversion är planerad till våren 2023 och planen är då att lansera följande:

  • Personlig inloggning
   • Säkrare inloggning med spårbarhet.
  • Utökad behörighetshantering
   • Innehållet i Lupp ska anpassas efter vem som är inloggad och dennes behörighet.
  • Ärendedelning
   • Utökade möjligheter att dela ärenden mellan aktörer.

RIB - beslutsstöd till räddningstjänst

 • Aktuella versioner

  RIB 1.3.6

  Lupp 6.7.1

  Karta 1.7.0

  Spridning Luft 2.1.1

  RIB Exchange 2.6.0

  MSB Spridning Mark 1.4

 • RIB Support

  Via ditt abonnemang erbjuder vi support och utbildning på de olika delarna i RIB.

  Till RIB Support kan du vända dig med allmänna frågor om MSB RIB, få praktiska tips och hjälp runt användning, få hjälp med tekniska problem, göra felanmälningar samt ge förslag på förbättringar med mera.

  Du kan även kontakta supporten med frågor rörande abonnemang, fakturor och utbildning.

  Kontakt

  RIB Support
  010-240 5530

  Telefontid: Helgfri måndag-fredag 9:00-11:00.

  Dag före helgdag samt klämdag hänvisar vi till mail.

Senast granskad: 18 oktober 2021

Till toppen av sidan