Till innehåll på sidan

Riskhantering för Sevesohandläggare

Kursen syftar till att ge dig förutsättningar att utveckla kunskap inom riskhantering
för att utifrån riskanalyser kunna bedöma, ställa krav och ta beslut i samband med tillsyn
och i den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken.

Detaljer

Målgrupp

För dig som har, eller kommer att ha, befattning som handläggare vid Länsstyrelsen som arbetar med operativ tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och/eller deltar i den integrerade mijö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken. Även handläggare som arbetar med närliggande frågor utifrån lagen om skydd mot olyckor kan delta i mån av plats. 

Förkunskaper

Du behöver ha genomfört MSB:s grundkurs i Seveso eller ha motsvarande grundläggande kunskaper inom arbete med operativ tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och/eller deltar i den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken.

Kursdeltagaren ska innan kursstart genomföra tillsänd förberedande uppgift, vilket beräknas omfatta cirka två timmar i förväg. 

Kostnad

Kursavgiften är 7 900 kr exklusive moms.

Lunch och fika ingår i kursavgiften.
Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

Plats: Scandic Uplandia, Uppsala.

Om utbildningen

Utifrån analys har behov av återkommande kurs inom riskhantering för Sevesohandläggare identifierats.

Utgångspunkten för föreläsningar och exempel under kursen är att svara upp mot de förutsättningar och frågeställningar, som är relevanta för handläggare, som arbetar med Sevesotillsyn och den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken. 

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs platsförlagd under tre sammanhängande dagar. Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.
Kursen tar sin utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter.

Kursdeltagaren ska innan kursstart genomföra tillsänd förberedande uppgift, vilken beräknas omfatta ca två timmar i omfång.

Kursplan Riskhantering för Sevesohandläggare

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval om antalet anmälda överskrider antalet platser. Länsstyrelsehandläggare som arbetar med operativ tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och/eller deltar i den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken kommer att prioriteras. 

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats.

Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.

Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen. 

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8%. 

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 23 augusti 2024
Ort: Uppsala
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 6 mars 2024

Till toppen av sidan