Till innehåll på sidan

Gasolslang och regulator till gasapparat

Gasolslang används mellan regulator och gasapparat.

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften finns två handböcker.

På vissa gasapparater finns gasolslangen med regulator monterad vid försäljning medan man i andra fall får köpa gasolslang och regulator separat och själv montera gasolslangen på regulatorn och gasapparaten.

Normalt anslutningstryck mellan regulator och gasapparat är i Sverige 30 mBar.

Gasolslang regleras i föreskrifterna SÄIFS 2000:4 om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas under benämningen ”slangledning”.

Generellt uppfylls föreskrifternas krav när slangledningen uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2016:1) om tryckbärande anordningar och motstår UV-ljus, ozon och mekaniskt slitage; är armerad med korrosionsbeständigt material och är märkt så att man kan utläsa dess användningsområde. Den ska också vara inspekterbar, inte längre än nödvändigt och vara skyddad mot förslitning och yttre påverkan. Enligt kommentardelen till föreskrifterna ska en slangledning inte vara längre än nödvändigt och normalt kan det räcka att en slangledning är under 1,5 m. I kommentardelen anges också att gasolslangar tillverkade enligt vissa utländska standarder inte är avsedda för temperaturer ner till -30 °C och därför inte får användas i vårt klimat. 

Är gasolslangen märkt -30 °C eller ’kaltbeständich’ är det lätt för brukaren att se att slangledningen tål nordiskt klimat, men det kan också påvisas genom märkningen av vilken standard som använts.

Ett regelförändringsarbete pågår och föreskrifterna SÄIFS 2000:4 planeras att upphävas under våren 2019, men kraven gäller så länge föreskrifterna är i kraft.

Regulatorn är en tryckbärande anordning och ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2016:1.

Senast granskad: 3 juni 2019

Till toppen av sidan