Till innehåll på sidan

EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel

Sverige är, genom MSB, ett av de länder som har i uppdrag att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU.

MSB:s uppdrag är att lagerhålla ventilatorer och annan materiel för att underlätta andningen samt personlig skyddsutrustning så som ventilatorer, ansiktsmasker och skyddsrockar. Materielen ska kunna användas i stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte täcker behoven. När ett land behöver ta del av EU-resurserna så ansöker ansvarig myndighet på nationell nivå i landet om detta till EU.

En anledning till att EU valde Sverige för placering av ett av lagren är att MSB är en erfaren myndighet när det gäller lagerhållning och snabba hjälpinsatser, både nationellt och internationellt.

I samarbete med Försvarets materielverk och Socialstyrelsen

Budgeten för hela uppdraget är på drygt 38 miljoner Euro och finansieras av EU-medel. MSB leder projektet och ansvarar för lagerhållning och uttransport av efterfrågat materiel. Försvarets materielverk, FMV, ansvarar för upphandling och inköp inklusive kvalitetssäkring och leveranskontroll av materielen. Socialstyrelsen stödjer MSB och FMV med kunskap om skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning och i frågor om lagerhållning av denna utrustning.

Fakta om uppdraget:

  • Uppdraget gäller i fem år med projektstart 1 september 2020.
  • Den totala budgeten är drygt 38 miljoner Euro varav 15 miljoner euro utgörs av inköp av materielen.
  • EU har totalt 9 olika lager runt om i Europa. Lagren finns i Tyskland, Rumänien, Grekland, Belgien, Sverige, Danmark, Ungern, Slovenien och Nederländerna.

Om rescEU

  • RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier.
  • Alla förfrågningar om skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning går via EU. Vid behov får Sverige skicka in en förfrågan om stöd, precis som övriga länder.
  • Sverige bidrar även till rescEU med skopande flygplan och temporära nödbostäder.

Senast granskad: 22 juni 2021

Till toppen av sidan