Till innehåll på sidan

Om du vill hjälpa till

När något allvarligt inträffar i Sverige eller i vår omvärld är det många som hör av sig till oss på MSB och vill hjälpa till. Stort tack för det! Vi har tyvärr vanligtvis inte möjlighet att vidareförmedla gåvor, arbetskraft eller bidrag. För dig som vill bidra finns det andra sätt att agera.

När MSB skickar personal och materiel till katastrofer utomlands arbetar vi nästan uteslutande som stöd till en annan organisation och alltid utifrån en speciell begäran om stöd. Vi måste vara noga med att sända just det som efterfrågas och behövs på plats, och att vår personal är utbildad och övad för uppdraget. Dessutom kan situationen och samordningen i ett krisdrabbat område tyvärr förvärras om vi anländer med saker och personal som inte efterfrågats.

Stort tack för all omtanke och vänlighet!

Arbeta i insatser nationellt och internationellt

Om du vill göra en insats i framtiden ska du registrera ditt intresse för att vara med i MSB:s resursbas. Vi söker kontinuerligt efter insatspersonal inom en rad olika kompetensområden. Vi kan inte ta emot spontana personalansökningar till pågående insatser.

Om att delta i insats

Engagera dig i en frivilligorganisation

Vid en allvarlig samhällsstörning i Sverige är det i första hand till berörd kommun eller länsstyrelse som du ska anmäla ditt intresse om att hjälpa till. I särskilda fall kan MSB öppna upp för nationell frivilligsamordning, detta kommuniceras i sådana fall på vår webbplats www.msb.se.

Många myndigheter, kommuner och regioner har tecknat överenskommelser med frivilligorganisationer. Vid samhällsstörningar kan frivilligorganisationer snabbt kallas in för att stödja inom olika områden. Om du vill öka dina chanser att få hjälpa till vid en samhällsstörning kan du engagera dig i någon av dessa.

Om frivilliga inom krisberedskap och civilt försvar

Skänk bidrag via organisationer med 90-konton

Du som vill skänka pengar kan se vilka organisationer som har ett så kallat 90-konto hos Svensk insamlingskontroll, som är en kvalitetskontroll för insamlingsverksamhet. Om du vill ge bort kläder eller leksaker, kontakta någon av frivilligorganisationerna som arbetar på plats och fråga om de har någon insamling som du kan bidra till.

Ta reda på hur du skänker pengar tryggt hos Svensk insamlingskontroll

Senast granskad: 9 februari 2023

Till toppen av sidan