Till innehåll på sidan

Rättsfall

Enligt 2 kap. 3§ förordningen om skydd mot olyckor är det länsstyrelsen som efter samråd med kommunen beslutar vilka anläggningar som är farlig verksamhet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till aktuell förvaltningsrätt. Förvaltningsrättens beslut kan i sin tur överklagas till kammarrätten, vars dom sin tur kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen. Vid överklagande till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd.

Exempel på domar - Länsstyrelsens beslut

En förvaltningsdomstols prövning och dom i ett ärende ger inriktning och vägledning för handläggningen. Här kan du ta del av exempel på domar. Fler domar finns att ta del av hos respektive läns-, förvaltning- eller kammarrätt.

Dom Trelleborgshamn 2016, Förvaltningsrätten i Malmö

Dom Arla Foods 2014, Kammarrätten i Jönköping

Dom Bodafors impregnering 2012, Förvaltningsrätten i Jönköping

Dom AGA Gas AB 2012, Förvaltningsrätten i Uppsala

Dom Green Cargo 2012, Förvaltningsrätten i Härnösand 

Dom DIAB AB 2011, Förvaltningsrätten i Göteborg

Dom Försvarsmakten Berga 2009, Länsrätten i Stockholms län

Dom Stockholm Gas AB 2008, Länsrätten i Stockholms län
Domen överklagades till Kammarrätten, se nedan.

Dom Stockholm Gas AB 2009, Kammarrätten i Stockholm

Exempel på domar - tillsynsbeslut

Här redovisas rättsfall från tillämpning vid tillsyn som MSB känner till (§ 43 Räddningstjänstlagen och 2 kap. 4 § LSO). Meddela gärna MSB om du känner till något rättsfall som inte redovisas här.

Dom Swedavia AB Åre-Östersunds flygplats 2014, Förvaltningsrätten i Härnösand

Dom Avesta/Krylbos bangårdsområde 2001, Länsrätten i Dalarnas län
Domen överklagades till Kammarrätten men prövningstillstånd beviljades inte varför länsrättens dom står fast.

Senast granskad: 11 april 2019

Till toppen av sidan