Till innehåll på sidan

Utbildning och stöd för skogsbrandssläckning

Här har vi samlat utbildningar, vägledningar och verktyg om skogsbrand för kommunal räddningstjänst.

Under de senaste åren har Sverige upplevt en rad större och omfattande skogsbränder vilket har ställt stora krav på inblandade aktörer. Med ökande kunskaper och förmåga kommer vi att stå bättre rustade inför kommande skogsbrandssäsonger.

Utbildning

Den kommunala räddningstjänsten som ansvarar för att släcka bränder behöver ha förståelse för hur skogsbränder kan bete sig och hur MSB:s förstärkningsresurser kan användas. Det finns en digital webbutbildning i vår Fortbildningstjänst för kommunal räddningstjänst om skogsbrandssläckning. I Fortbildningstjänsten finns även en webbutbildning för dig som ingår i ett räddningsvärn. Dessutom har vi en kurs för ledningspersonal inom räddningstjänst hur man hanterar flygande resurser.

Fortbildningstjänsten - utbildningsutbudAlla utbildningar (för att se aktuella datum för Användning av flygande resurser)

Publikationer

Vägledning i skogsbrandsläckning: 3:e utgåvanSkogsbrand: brandbeteende och tolkning av brandriskindexTumregler vid skogsbrandUtvärdering av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018

Verktyg

Brandbränsleklassificering

Verktyget är främst till för att få en riskuppfattning var större sammanhängande områden finns med mer eller mindre brandbenägen vegetation. Även efter en brand kan brandklassningen vara underlag för analys av brandens beteende, spridningshastighet och hur den utvecklats samt intensitet.

BrandbränsleklassificeringCopernicus

Copernicus är en tjänst som via satelliter och data på plats (in situ) via sensorer på marken, i luften och havet kan ge en översikt t.ex. hur stort område en skogsbrand breder ut sig på. Kommunal räddningstjänst kan via MSB aktivera Copernicus vid behov.

Copernicus

Förstärkningsresurs skogsbrand

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid en skogsbrand, har MSB förstärkningsresurser som kan användas i form av bland annat helikopterresurser och skogsbrandsdepåer.

Skogsbrand och vegetationsbrand

Samlingssida om skogsbrand för kommuner, länsstyrelser och kommunal räddningstjänst.

Senast granskad: 1 augusti 2022

Till toppen av sidan