Till innehåll på sidan

Utvärdering av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018

Utvärdering av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018

Detaljer

Utvärdering av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018
Publikationsnummer
MSB1353–Februari2019
ISBN-nummer
978-91-7383-920-4
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
106 s.
Pris
0 kronor
Utvärderingen av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018 visar att ett stort engagemang och vilja att bidra i arbetet bidrog till en effektiv hantering i arbetet med anledning av skogsbränderna. Resultatet av utvärderingen visar att MSB:s hantering i många avseenden var ändamålsenlig och att omfattande åtgärder vidtogs. Utvärderingen visar också viktiga lärdomar och utvecklingsområden som kan stärka och utveckla MSB inför framtida samhällsstörningar. Utvärdering gjordes för att bedöma om MSB:s förmåga i samband med omfattande skogsbränder hade ökat i enlighet med erfarenheterna efter skogsbranden i Västmanland 2014. Utvärderingen kommer fram till att erfarenheterna efter skogsbranden i Västmanland 2014 inte tagits omhand av MSB i tillräcklig grad

Om utvärderingen

Utvärderingar inom MSB utförs med ett lärande och förbättrande syfte. De resultat och analyser som framkommer inom ramen för en utvärdering svarar uteslutande ansvariga utvärderare för. Detta för att säkerställa utvärderingsarbetets oberoende och integritet.

 

En utvärderingsrapport är ett av flera underlag och faktorer som kan ligga till grund för förslag till åtgärder och beslut för att utveckla och stärka ett område. I de fall en utvärderingsrapport innehåller rekommendationer eller förslag på åtgärder kan de behöva justeras av beslutsfattare eller uppdragsgivare vid en sammanvägning av ett bredare beslutsunderlag

 

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan