Till innehåll på sidan

Före insats

För att kunna delta i MSB:s tidskritiska insatser krävs att du är registrerad i vår resursbas. Dessutom måste du minst ha genomgått MSB:s introduktionsutbildning. När tidsramarna tillåter så annonserar vi istället ut den specifika tjänsten.

Innan insats

Alla som är registrerade i MSB:s resursbas ska delta i introduktionsutbildning innan insats. Vi vill att du som insatspersonal ska ha en gedigen kunskapsgrund för att känna dig trygg i din roll på insats.

När du har registrerats i resursbasen är det viktigt att du kontinuerligt uppdaterar din information på MyPages. Orsaken till det är flera:

  • Ditt CV grundas på de uppgifter som du registrerat i MyPages. Det är det CV som vi granskar inför insats och som avgör om du blir antagen till insatsen.
  • De dokument som efterfrågas på MyPages behövs vara klara för en snabbare hantering vid avresa till insatsen.
  • Mycket av kontakten mellan oss och dig sker via e-post eller mobiltelefon. Se därför till att den informationen alltid är korrekt.

Uttagen till insats

När du har blivit registrerad i resursbasen kan det dröja innan vi kontaktar dig om en insats. Det beror på vilket stöd som MSB:s samarbetsorganisationer är i behov av och om du har den efterfrågade kompetensen.

MSB:s HR-handläggare kontaktar dig, vanligtvis via e-post, när vi mottagit en förfrågan som matchar din kompetens. Om du är intresserad och tillgänglig för insatsen och blir antagen, påbörjas förberedelserna inför insats, såsom visumansökan, hälsoundersökning, vaccinering och genomgång av anställningsvillkor.

Det varierar hur snabbt du behöver inställa dig i insatslandet men du bör kunna åka inom en vecka.

Trainee

MSB har utvecklat ett traineeprogram för individer registrerade i resursbasen. Syftet är att öka antalet tillgängliga personer för internationella insatser inom prioriterade kompetensområden. MSB ger företräde till individer i resursbasen som deltagit i introduktionsutbildningen och som har en passande utbildnings- och erfarenhetsbakgrund men saknar internationell fälterfarenhet.

MSB ser gärna att kvinnor medverkar i traineeprogrammet, för att därigenom öka andelen kvinnor i resursbasen med erfarenhet från insats. Längden på dessa traineeprogram är åtta – tolv veckor.

Insatstidens längd

Insatstidens längd beror på uppdraget. En insats pågår vanligtvis från tre månader upp till ett år. Det förekommer även insatser som pågår i flera år. Insatser som är på tio dagar upp till ett par månader finns men är mer sällan förekommande.

Informationsträff

Inför insats ordnar MSB en informationsträff. Vid detta tillfälle får du en mer djupgående information om insatsen och dess uppdragsgivare samt får den personliga utrustning som du behöver under insatsen.

Du får även information om landet ifråga samt säkerhets- och genusinformation. MSB:s uppförandekod gås igenom och du får skriva på att du tagit del av informationen. Vid informationsträffen skriver vi kontrakt och ger dig försäkringsinformation. Du får övergripande information hur du kan hantera hälsorelaterade och psykosociala frågor under en insats.

MSB bekostar eventuella resekostnader samt ersättning under informationsträffen.

Bra att tänka på före insats!

Kom ihåg att kontinuerligt logga in på MyPages för att uppdatera din profil med nya arbetslivs- och utbildningserfarenheter. Se till att vi alltid har korrekta kontaktuppgifter till dig. Att kontaktuppgifterna stämmer är avgörande för om vi ska få tag på dig eller inte.
Du som är registrerad i MSB:s resursbas ska dessutom bifoga följande i MyPages:

  • Passfoto
  • Giltiga passkopior
  • Giltig körkortskopia
  • Diplom från FN:s säkerhetskurs, BSafe

Dessa dokument behöver inte bifogas om du endast registrerat dig på MyPages och ännu inte registrerats i resursbasen.

Senast granskad: 17 april 2023

Till toppen av sidan