Till innehåll på sidan

Vad kan myndigheter och företag i Sverige göra för att stötta Ukraina?

Företag och myndigheter i Sverige kan stödja Ukraina genom att skänka resurser som hjälper Ukraina bibehålla sin motståndskraft. MSB kan bidra till att koordinera och transportera sådana donationer så länge de motsvarar Ukrainas efterfrågade behov.

MSB hjälper till att koordinera och transportera donerad materiel från MSB och andra aktörer från Sverige för att bistå Ukraina med nödvändiga resursförstärkningar inom samhällskritiska sektorer. Donationerna har hjälpt myndigheterna i Ukraina att bedriva samhällsviktig verksamhet. Transporterna upphandlas och bekostas av MSB.

Behovet av materiel och utrustning för att bibehålla en motståndskraft är fortsatt mycket stort i Ukraina. Utgångspunkten är alltid en matchning mot Ukrainas behov som inkommer till MSB genom EU:s civilskyddsmekanism. Om ert företag eller organisation har resurser som ni vill erbjuda för donation kan ni vända er till MSB genom vår insatsfunktion för Ukraina på: insats-ukraina@msb.se.

Prioriterade behov:

  • Energisektorn
  • Räddningstjänst
  • Vattensektorn
  • Skolbussar
  • Minhantering
  • CBRN
  • Infrastruktur för väg- och järnvägstrafik
  • Sjukvårdsutrustning och mediciner
  • Fordon och anläggningsmaskiner
  • Fordon för persontransporter

Senast granskad: 13 maj 2024

Till toppen av sidan