Till innehåll på sidan

Individuell analys inom området psykisk hälsa och suicidprevention : underlag till en kommande nationell strategi

Individuell analys inom området psykisk hälsa och suicidprevention : underlag till en kommande nationell strategi

Detaljer

Individuell analys inom området psykisk hälsa och suicidprevention : underlag till en kommande nationell strategi
Publikationsnummer
MSB2068
ISBN-nummer
978-91-7927-302-6
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
28 s.
Pris
0 kronor
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter, medverka i arbetet med framtagandet av en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. MSB ska inom ramen för uppdraget genomföra en individuell analys av nuläget samt av de långsiktiga behoven inom MSB:s verksamhetsområde. Analysen utgör en delredovisning i arbetet med framtagandet av en kommande nationell strategi som samordnas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. MSB har genom åren gjort arbeten inom området som stöd för kommunernas räddningstjänstorganisationer, såsom forskningsrapporter, kostnadsanalyser, sammanställningar av olycksstatistik, vägledning om roller och ansvar etc. MSB har även på senare år utvecklat ämnet suicidprevention i några av MSB:s utbildningar. MSB ser att det finns utvecklingsbehov kring att samordna information och sprida kunskap för att stödja kommunerna och de kommunala räddningstjänstorganisationerna kring ämnet suicidprevention, exempelvis genom goda exempel och samlad information. Det behövs fortsatt och utvecklat stöd med relevanta analyser, forskning och studier kring ämnet. Det finns även behov av en uppdaterad och utvecklad vägledning med förtydligande av ansvarsfrågor, gemensamma arbetssätt samt var suicid kommer in i förhållande till övriga olyckor och andra oönskade händelser. Vidare finns det behov av att ytterligare se över möjligheterna för att utveckla ämnet suicidprevention i MSB:s utbildningar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 7 december 2022

Till toppen av sidan