Till innehåll på sidan

Verksamhetsutövares olycksrapportering enligt LSE,LSO, LFG

Olyckor och tillbud ska rapporteras enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor, förordningen om skydd mot olyckor samt föreskrifterna om transport av farligt gods.

Öppna verktyget - Verksamhetsutövares olycksrapportering enligt LSE,LSO, LFG

Detaljer

Ämneskategori

  • Brandfarligt och explosivt
  • Farligt gods
  • Seveso

Beställning

Innan rapportering måste du registrera dig som ny användare via verktyget. Användarnamnet blir i fortsättningen din e-postadress. Lösenordet väljer du själv.

Om du är säkerhetsrådgivare för flera olika företag kan du använda samma användarnamn och lösenord för samtliga företag.

Typ av system

  • Rapportering och ansökan

Systemet för rapporteringen ska förenkla för verksamhetsutövare och samtidigt säkerställa en viss kvalitet på de uppgifter som rapporteras in till MSB.

Olyckor och tillbud som rapporteras in kommer att analyseras och sammanställas i en databas. Vi sammanställer för att kunna dra lärdomar av de olyckor och tillbud som sker för att de ska komma branschen till del.

Endast verksamheter med organisationsnummer har möjlighet att rapportera via webben. Din ledning ska vara informerad om händelsen när du rapporterar den till MSB. Olyckor inom Försvarsmakten rapporteras manuellt som tidigare.

Publikation

Farliga verksamheters skyldighet att rapportera inträffade olyckor och tillbud

Publikationsnummer: MSB2156

Utgivningsår: 2023

Publikationen beskriver bestämmelser om rapportering av olyckor, utsläpp och tillbud samt vilka roller och skyldigheter ägaren eller verksamhetsutövaren har vid farlig verksamhet enligt lag (2003:778)...

Omslagsbild för  Farliga verksamheters skyldighet att rapportera inträffade olyckor och tillbud

Publikationsnummer: MSB2156

Utgivningsår: 2023

Publikation

Sammanställning av inrapporterade olyckor och tillbud enligt LSO och LBE 2019–2022

Publikationsnummer: MSB2203

Utgivningsår: 2023

Sammanställningen redovisar olyckor och tillbud som inträffat under åren 2019–2022 som har rapporterats av verksamhetsutövare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) enligt lag (2003:77...

Omslagsbild för  Sammanställning av inrapporterade olyckor och tillbud enligt LSO och LBE 2019–2022

Publikationsnummer: MSB2203

Utgivningsår: 2023

Senast granskad: 24 augusti 2023

Till toppen av sidan