Publikationen beskriver bestämmelser om rapportering av olyckor, utsläpp och tillbud samt vilka roller och skyldigheter ägaren eller verksamhetsutövaren har vid farlig verksamhet enligt lag (2003:778)...