Till innehåll på sidan

Skogsbrand

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid en skogsbrand, har MSB:s förstärkningsresurser som kan användas i form av bland annat helikopterresurser och skogsbrandsdepåer.

Hur resurserna förfrågas

Resurserna förfrågas via:

Tjänsteman i beredskap
054-150 150 (Samtalet kopplas via SOS Alarm)

Helikopterresurs

Enligt avtalet ska leverantören förfoga över minst tio släckande helikoptrar och en koordineringshelikopter. Vid behov kan MSB avropa fler helikoptrar inom ramen för avtalet. I anbudet presenterades 31 helikoptrar.

Helikopterresursen är normalt självförsörjande med bränsle och andra förnödenheter. Helikoptrarna finns i normalläget utspridda på olika baser i landet.

MSB kan besluta om höjd beredskap för helikoptrar vid behov, t.ex. vid hög skogsbrandsrisk. Styrande för MSB beslut om beredskap är en kombination av brandrisken, eventuella hotade värden och behovet av resurser. MSB kan styra beredskapen genom att justera:

 • Anspänningstiden (tiden från larm till dess att en helikopter senast ska lyfta mot en brand), 180 eller 90 minuter
 • Antalet helikoptrar som ställs i en högre beredskap
 • Positionering i landet av helikoptrar

Skogsbrandsdepåer

Det finns skogsbrandsdepåer på fjorton orter i Sverige. Depåerna finns i: Boden, Skellefteå, Dorotea, Sundsvall, Östersund, Söderhamn, Ludvika, Strängnäs, Enköping, Bengtsfors, Visby, Vetlanda, Högsby och Ljungby.

Utöver detta finns vårt nationella förråd i Kristinehamn med påfyllnadsmaterial. Se karta nedan.

Karta som visar var skogsbrandsdepåerna finns

Kartan visar vilka skogsbrandsdepåer MSB har.

Karta som beskriver var skogsbrandsdepåerna är placerade. Orterna är som följer, Boden, Skellefte, Dorotea, Sundsvall, Östersund, Söderhamn, Ludvika, Strängnäs, Enköping, Bengtsfors, Visby, Vetlanda Högsby Ljungby

Depåernas innehåll

Skogsbranden i Västmanland gav erfarenheter som gjorde att MSB ändrade en del på vårt tidigare upplägg för depåerna. Nu består varje skogsbrandsdepå av tre containrar med bland annat

 • 23 km brandslang
 • några motorsprutor
 • en sex-hjulig ATV (terrängfordon) med släp
 • slangupprullare
 • vattenspridare.

Vidare innehåller även depåerna

 •  motorsågar
 • vattenbehållare
 • grenrör
 • strålrör
 • bränsledunkar.

Högkapacitetspumpar för vattentransport

MSB har också två högkapacitetspumpar med en kapacitet på 15 kubikmeter per minut. Dessa pumpar har möjlighet att transportera iväg vatten långa sträckor och lämpar sig därför både till insatser vid översvämning och vid skogsbrand. Pumpresursen har också delvis automatiserad slangutläggning och upprullning. När högkapacitetspumparna används följer personal med och sköter driften av dem.

Senast granskad: 20 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan