Till innehåll på sidan

Förstärkningsresurser vid skogsbrand

När kommunens och regionens egna resurser inte räcker till eller behovet av snabbt ingripande för att begränsa brandspridning är kritiskt, har MSB förstärkningsresurser i form av bland annat luftburet släckande stöd med flygplan och helikoptrar samt skogsbrandsdepåer.

Hur resursen efterfrågas

Begäran görs av behörig beslutsfattare direkt till MSB. Den som begär stöd ska kontakta MSB, via Tjänsteman i beredskap (TiB), på telefon:
054-150 150 (via SOS Alarm) samt skicka nedanstående ifyllt formulär till: tib@msb.se

Formulär för begäran om luftburet stöd vid skogsbrand

Aktuell beredskap för helikoptrar och skopande flygplan

Helikoptrar

Helikopterberedskapen avslutades 31 augusti. 

Skopande flygplan

Från och med 2 oktober till 31 oktober.

Totalt 2 skopande flygplan i 180 minuters beredskap.

Nyköping: 2 flygplan

Luftburet stöd för skogsbrandsbekämpning

Sjöar och vattendrag som är lämpliga för skopning av vatten

För att underlätta beslutsfattande vid räddningsinsatser då brandbekämpningsflygplan aktiverats har Länsstyrelserna tagit fram ett gemensamt underlag för lämpliga sjöar och vattendrag för skopning av vatten.

Länsstyrelsens inventering av sjöar och vattendrag som är lämpliga för skopning av vatten

Helikopterresurs

MSB har ett avtal med företaget Heliair Sweden AB som ska tillhandahålla en komplett tjänst med helikoptrar för bekämpning av bränder i skog och mark. Under skogsbrandssäsongen ska det finnas tillgång till minst tio släckande helikoptrar. Nuvarande avtal sträcker sig från 2021 till och med 2023 med möjlighet till förlängning ett år till.

Helikopterresurserna kan placeras på olika platser baserat på aktuell brandriskprognos och är normalt självförsörjande med bränsle och andra förnödenheter.

Styrande för MSB:s beslut om beredskap är en kombination av brandrisken, eventuella hotade värden och behovet av resurser. MSB analyserar brandriskerna flera gånger i veckan under de perioder på året då risken för skogsbränder vanligtvis är hög.

MSB kan vid behov, vid exempelvis höga brandriskvärden, styra beredskapen genom att justera:

 • Anspänningstiden (tiden från larm till dess att en helikopter senast ska lyfta mot en brand), 180 eller 90 minuter
 • Antalet helikoptrar som ställs i en högre beredskap
 • Positionering i landet av helikoptrar

Flygplansresurs

MSB har upphandlat en komplett tjänst från Saab AB. Tjänsten innebär att Saab tillhandahåller skopande flygplan med tillhörande besättning och annan nödvändig logistik till och med 2023. Under 2020 förstärkte MSB skogsbrandsberedskapen med två flygplan och under 2021 utökades det till totalt fyra flygplan.

Alla fyra flygplan är anslutna till rescEU vilket betyder att de är EU-gemensamma resurser där EU finansierar merparten av kostnaden och Sverige står som värd för resursen. Flygplanen står i grundberedskap om 180 minuter på Skavsta flygplats utanför Nyköping och kan baseras på annan ort samt i högre beredskapsnivå utifrån brandriskläget. RescEU och MSB:s samarbete med EU

Publikation

Luftburet stöd vid skogsbrand – MSB:s förstärkningsresurs

Publikationsnummer: MSB1543

Utgivningsår: 2021

MSB:s förstärkningsresurs för flygande luftburet stöd vid skogsbrand syftar till att stödja och stärka de kommunala räddningstjänstorganisationernas förmåga att hantera en skogsbrand och därmed begrän...

Omslagsbild för Luftburet stöd vid skogsbrand – MSB:s förstärkningsresurs

Publikationsnummer: MSB1543

Utgivningsår: 2021

 

 

Skogsbrandsdepåer

Det finns skogsbrandsdepåer på fjorton orter i Sverige. Depåerna finns i: Boden, Skellefteå, Dorotea, Sundsvall, Östersund, Söderhamn, Ludvika, Strängnäs, Enköping, Bengtsfors, Visby, Vetlanda, Högsby och Ljungby.

Vanligen har MSB totalt 24 depåer, inklusive de fyra som står i MSB:s centrallager i Kristinehamn och som används för att ersätta depåer som aktiverats till en insats. I juni 2023 donerades dock fem depåer till Ukraina. Under 2023 kommer det därför finnas 19 depåer att tillgå. Uppbyggnad av nya depåer påbörjas omgående och planen är att återigen ha 24 depåer inför skogsbrandssäsongen 2024.

Läs om våra förstärkningsresurser av skogsbrandsdepåer nedan.

Publikation

Förstärkningsresurs Skogsbrandsdepåer

Publikationsnummer: MSB1583

Utgivningsår: 2020

Förstärkningsresurs Skogsbrandsdepåer. När räddningstjänstens egna resurser är uttömda, har MSB skogsbrandsdepåer som kan användas. Totalt finns 24 depåer. 20 av dessa lagerhålls hos räddningstjänster...

Omslagsbild för Förstärkningsresurs Skogsbrandsdepåer

Publikationsnummer: MSB1583

Utgivningsår: 2020

Utöver detta finns vårt nationella förråd i Kristinehamn med påfyllnadsmaterial. Se karta nedan.

 

Karta som visar var skogsbrandsdepåerna finns

Kartan visar vilka skogsbrandsdepåer MSB har.

Karta som beskriver var skogsbrandsdepåerna är placerade. Orterna är som följer, Boden, Skellefte, Dorotea, Sundsvall, Östersund, Söderhamn, Ludvika, Strängnäs, Enköping, Bengtsfors, Visby, Vetlanda Högsby Ljungby

Depåernas innehåll

Skogsbranden i Västmanland gav erfarenheter som gjorde att MSB ändrade en del på vårt tidigare upplägg för depåerna. Nu består varje skogsbrandsdepå av tre containrar med bland annat

 • 23 km brandslang
 • några motorsprutor
 • en sex-hjulig ATV (terrängfordon) med släp
 • slangupprullare
 • vattenspridare.

Vidare innehåller även depåerna

 •  motorsågar
 • vattenbehållare
 • grenrör
 • strålrör
 • bränsledunkar.

Högkapacitetspumpar för vattentransport

MSB har också två högkapacitetspumpar med en kapacitet på 15 kubikmeter per minut. Dessa pumpar har möjlighet att transportera iväg vatten långa sträckor och lämpar sig därför både till insatser vid översvämning och vid skogsbrand. Pumpresursen har också delvis automatiserad slangutläggning och upprullning. När högkapacitetspumparna används följer personal med och sköter driften av dem.

Skogsbrandbevakning med flyg

Utöver MSB:s flygande förstärkningsresurser finns även skogsbrandbevakning med flyg, som länsstyrelsen ansvarar över. Länsstyrelsen beslutar enligt MSB:s riktlinjer om bevakning med flyg ska bedrivas i länet.
Skogsbrandbevakning med flyg

Senast granskad: 6 september 2023

Till toppen av sidan