Till innehåll på sidan

Skogsbrand

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid en skogsbrand, har MSB förstärkningsresurser som kan användas i form av bland annat helikopterresurser och skogsbrandsdepåer.

Hur resurserna förfrågas

Resurserna förfrågas via:

Tjänsteman i beredskap
054-150 150 (Samtalet kopplas via SOS Alarm)

Checklista begäran flygande resurs

Helikopterresurs

MSB har ett avtal med företaget Heliair Sweden AB som ska tillhandahålla en komplett tjänst med helikoptrar för bekämpning av bränder i skog och mark. Under skogsbrandssäsongen ska det finnas tillgång till minst tio släckande helikoptrar. Nuvarande avtal sträcker sig från 2021 till 2022, det finns möjlighet att förlänga avtalet över ytterligare två säsonger.

Helikopterresurserna kan placeras på olika platser baserat på aktuell brandriskprognos och är normalt självförsörjande med bränsle och andra förnödenheter. Tjänsten är upphandlad i syfte att skapa en rescEU-resurs för norra Europa.

Styrande för MSB:s beslut om beredskap är en kombination av brandrisken, eventuella hotade värden och behovet av resurser. MSB analyserar brandriskerna flera gånger i veckan under de perioder på året då risken för skogsbränder vanligtvis är hög.

MSB kan vid behov, vid exempelvis höga brandriskvärden, styra beredskapen genom att justera:

 • Anspänningstiden (tiden från larm till dess att en helikopter senast ska lyfta mot en brand), 180 eller 90 minuter
 • Antalet helikoptrar som ställs i en högre beredskap
 • Positionering i landet av helikoptrar

Information om skogsbrandsbekämpning med helikopter på transportföretagens webbplats

Flygplansresurs

MSB har upphandlat en komplett tjänst från Saab AB. Tjänsten innebär att Saab från och med början av 2020 till och med 2023 ska tillhandahålla två flygplan med tillhörande besättning och annan nödvändig logistik. Inom ramen för avtalet finns även möjlighet att utlösa en option med ytterligare två flygplan för perioden 2021-2023. Tjänsten är upphandlad i syfte att skapa en rescEU-resurs för norra Europa. Resursen står i grundberedskap om 180 min på Skavsta flygplats och kan baseras på annan ort samt i högre beredskapsnivå utifrån brandriskläget. RescEU och MSB:s samarbete med EU

 


Luftburet stöd för skogsbrandsbekämpning

Instruktion

Instruktioner för begäran och hantering av luftburet stöd riktar sig till inre ledning/systemledning och yttre ledning/insatsledning för att underlätta för inblandade att begära luftburet stöd samt hantera de flygande resurserna.

Instruktioner för begäran och hantering av luftburet stödChecklista

Checklista vid begäran om luftburet stöd. Begäran görs av räddningsledare eller länsstyrelse direkt till MSB. Den som begär stöd ska kontakta MSB via Tjänsteman i beredskap (TiB) på telefon 054- 150 150 samt skicka nedanstående ifyllda checklista till tib@msb.se.

Checklista för begäran om luftburet stöd för skogsbrandsbekämpning

Sjöar och vattendrag som är lämpliga för skopning av vatten


För att underlätta beslutsfattande vid räddningsinsatser då brandbekämpningsflygplan aktiverats har Länsstyrelserna tagit fram ett gemensamt underlag för lämpliga sjöar och vattendrag för skopning av vatten.

Länstyrelsens inventering av sjöar och vattendrag som är lämpliga för skopning av vatten

 

Skogsbrandsdepåer

Det finns skogsbrandsdepåer på fjorton orter i Sverige. Depåerna finns i: Boden, Skellefteå, Dorotea, Sundsvall, Östersund, Söderhamn, Ludvika, Strängnäs, Enköping, Bengtsfors, Visby, Vetlanda, Högsby och Ljungby Läs om våra förstärkningsresurser av skogsbrandsdepåer nedan.Faktablad om förstärkningsresurs av skogsbrandsdepåer

Utöver detta finns vårt nationella förråd i Kristinehamn med påfyllnadsmaterial. Se karta nedan.

Karta som visar var skogsbrandsdepåerna finns

Kartan visar vilka skogsbrandsdepåer MSB har.

Karta som beskriver var skogsbrandsdepåerna är placerade. Orterna är som följer, Boden, Skellefte, Dorotea, Sundsvall, Östersund, Söderhamn, Ludvika, Strängnäs, Enköping, Bengtsfors, Visby, Vetlanda Högsby Ljungby

Depåernas innehåll

Skogsbranden i Västmanland gav erfarenheter som gjorde att MSB ändrade en del på vårt tidigare upplägg för depåerna. Nu består varje skogsbrandsdepå av tre containrar med bland annat

 • 23 km brandslang
 • några motorsprutor
 • en sex-hjulig ATV (terrängfordon) med släp
 • slangupprullare
 • vattenspridare.

Vidare innehåller även depåerna

 •  motorsågar
 • vattenbehållare
 • grenrör
 • strålrör
 • bränsledunkar.

Högkapacitetspumpar för vattentransport

MSB har också två högkapacitetspumpar med en kapacitet på 15 kubikmeter per minut. Dessa pumpar har möjlighet att transportera iväg vatten långa sträckor och lämpar sig därför både till insatser vid översvämning och vid skogsbrand. Pumpresursen har också delvis automatiserad slangutläggning och upprullning. När högkapacitetspumparna används följer personal med och sköter driften av dem.

Senast granskad: 22 juli 2020

Till toppen av sidan