Till innehåll på sidan

Vanliga frågor om WIS

Här listar vi vanliga frågor som ställs till WIS-supporten.

Svar på vanliga frågor till WIS-support

 • Vilka organisationer är välkomna som aktörer i WIS?

  Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar för samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga kriser är välkomna som aktörer i WIS.

 • Min aktör finns i WIS idag men jag har ingen användarprofil. Hur gör jag för att bli en användare?

  Kontakta någon som är utsedd till aktörsadministratör för din aktör. Om du inte vet vem det är, fråga en kollega som har inloggning i WIS. Kollegan kan se vem det är genom att välja Aktörer i vänstermenyn och därefter filtrera fram din aktör. I listan visas samtliga WIS-användare hos din aktör och vem som är aktörsadministratör framgår i högerspalten. Kontakta annars WIS-supporten.

 • Varför har jag inte läsrätt till en yta?

  Du ser om din aktör har läsrätt i listan över ytor i respektive menyval. Om din aktör vill få läsrätt i ytan kan du be om läsrätt genom att klicka i rutan.

  Utöver Full läsrätt och Ingen läsrätt kan det till exempel stå Läsrätt hos 8 av 10. Det innebär att av de 10 aktörer som delar information i ytan har 8 gett din aktör rätt att läsa den information de delar. Om det står Du har inte rättighet att läsa har din aktör internt begränsat din läsrätt. Klicka då på i-ikonen för att se vilka som kan ge dig läsrätt i ytan.

 • Varför kan jag inte skriva i ytan?

  Du måste ha rollen redaktör eller talesperson för att kunna skriva i en yta. Som användare har du en standardroll i nya ytor. Denna kan ändras, även för enskilda ytor, av de som har rollen redaktör hos din aktör. 

 • Varför kan jag inte avsluta eller radera en samverkansyta som jag själv äger?

  Alla som delar information i en yta måste avsluta sitt deltagande för att ytan ska kunna avslutas. När alla deltagande aktörer avslutat sitt deltagande kan ytan raderas. I WIS ägs inte samhällsstörningar av en enskild aktör. De bygger på samverkan och samordning. Varje aktör ansvarar för den information som aktören delar.

 • Kan jag välja vilka personer hos en annan aktör som kan läsa och skriva i en samverkansyta som jag skapar?

  Nej. Du kan endast styra vilka inom din egen aktör som har skriv- och läsrätt. För att påverka vilka personer hos andra aktörer som har läsrätt i en yta måste du ta kontakt med WIS-användare hos aktuell aktör för att kunna göra ett urval.

 • Vilken information får jag dela i WIS? Kan jag dela sekretessbelagd information i en intern yta?

  Vilken information du delar bör styras av vilka som har läsrätt till den yta du skriver i. För information som delas i samverkansytor där ni delar ut läsrätt till anda aktörer bör därför inte intern information delas. I grund och botten gäller din aktörs egna riktlinjer för informationsdelning. Sekretessbelagd information bör inte delas i klartext i WIS. Däremot kan krypterade och lösenordskyddade filer användas.

 • Hur kan jag bestämma vem som kan läsa eller skriva i den yta jag skapar eller har skapat?

  Du kan bara styra roller för användare som tillhör din egen aktör i en yta.  Detta gör du genom att klicka på Ytans inställningar och därefter Vår aktörs roller i ytan. Här väljer du vilka användare som ska ha vilka roller i den enskilda ytan. Bara en användare som är redaktör i en yta kan ändra roller. 

   

Frågor och svar om inloggning i WIS

Senast granskad: 21 september 2022

Till toppen av sidan