Till innehåll på sidan

LIA-handledarinformation om skorstensfejarutbildning kurs 1 (grundutbildningen)

Kurs 1 är den del av utbildningen där LIA-period 1 ingår. Under kursen går de studerande bland annat igenom de författningar som styr sotningsverksamheten i Sverige. LSO (Lagen om skydd mot olyckor), BBR (Boverkets byggregler) och AML (Arbetsmiljölagen) är alla exempel på författningar som berörs under denna kurs.

Före första LIA-perioden så har även eldstäder och skorstenars funktion och konstruktion avhandlats. Lokala och centrala eldstäder, över-, under- och omvänd förbränning är begrepp som nu är bekanta för den studerande. När det gäller förbränning så har vi även gått igenom förbränningsförloppet och hur fukthalt i bränsle samt tillförsel av förbränningsluft påverkar förbränningen.

Husbyggnad och värmesystem är ytterligare exempel på sådant som vi gått igenom före första LIA-perioden. Beträffande husbyggnad så diskuterar vi de olika huvuddelarna i ett hus, såsom stomme, olika typer av grunder, klimatskärm mm. Inom avsnittet om värmesystem så är målet att få en grundförståelse för hur de vanligaste värmesystemen är uppbyggda. Vi går i grova drag igenom hela förloppet i exempelvis en vedpanna, från vedinlägg till värme ut i radiatorerna. Vi pratar då också om ackumulatortankars och expansionskärls syfte och funktion.

När det gäller det praktiska utförandet av sotningen så är tanken att den delen av utbildningen i huvudsak ska ske under LIA-perioden. Före LIA 1 så har de studerande haft flertalet uppgifter och övningar som bland annat går ut på att ta reda på vad som ska sotas i olika typer av eldstäder. Vid det här laget har de upptäckt att det inte alltid är helt lätt få grepp om hur rökgasvägarna i en eldstad går. De har även fått bekanta sig med de grundläggande sotningsverktygen och övat verktygstillverkning. Det praktiska handhavandet av sotningsverktyg har de däremot inte i någon större utsträckning sysslat med före LIA 1. Så här bör ett stort fokus läggas under LIA-perioden.

Alla studerande har före LIA 1 genomgått en teoretisk examination. De studerande som kommer ut på LIA har också, vid praktikövningar, provat på att hantera lina, stavar och sotningsverktyg. Däremot kan behovet av träning för att få rutin självklart variera. Så där finns ytterligare en sak som LIA 1 bör ge tillfälle till. Vad gäller kundbemötande och social förmåga så talar vi om sådant i både Kurs 1 och 2 med fokus under kommunikationspassen i Kurs 2. Men det är under LIA som den sociala förmågan gentemot kund verkligen praktiseras.

Senast granskad: 12 september 2019

Till toppen av sidan