Till innehåll på sidan

LIA-handledarträff

Det här är ett tillfälle där du får utbyta erfarenheter med andra som är handledare för två- och femtonveckorsperioderna.

Detaljer

Målgrupp

För dig som är LIA-handledare och LIA-samordnare.

Du får ta del av ny information om SMO-utbildningen och får även tillfälle att få se nya övningsobjekt på skolornas övningsfält.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Till toppen av sidan