Till innehåll på sidan

Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är en digital plattform med webbkurser och övningsmaterial som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Öppna verktyget - Fortbildningstjänsten

Detaljer

Målgrupp

 • Räddningstjänst

Ämneskategori

 • Räddningstjänst

Beställning

Fortbildningstjänsten tillhandahålls utan avgift.

Typ av system

 • E-utbildning

Upplägg och pedagogik

Fortbildningstjänsten erbjuder lättillgänglig, flexibel och kvalitetssäkrad webbutbildning. Genom en kombination av egenstudier samt instruktörsledda moment i grupp där du tillsammans med andra utvecklar din kompetens inom området skydd mot olyckor.

De kurser som idag finns på plattformen är:

 • Akut omhändertagande
 • Arbete på höjd
 • Dörrforcering
 • Först på plats vid händelser med farliga ämnen – CBRNE
 • Händelserapport
 • Insatsplanering
 • Introduktion för räddningsvärn
 • Joniserande strålning
 • Juridik vid räddningsinsatser och IVPA
 • Konstruktionsbrand i småhus ur ett miljöperspektiv
 • Losstagningsmetoder personbil
 • Motorsåg
 • Operativ ledning av räddningsinsatser
 • Räddning e-fordon
 • Rakel
 • Skogsbrand
 • Trafikdirigering och Instruktörsutbildning med fokus på pedagogiskt ledarskap
 • Vatten- och islivräddning

Fler utbildningar kommer allt eftersom.

Senast granskad: 19 november 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan