Till innehåll på sidan

Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är en digital plattform med webbkurser och övningsmaterial som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Öppna verktyget - Fortbildningstjänsten

Detaljer

Målgrupp

 • Räddningstjänst

Beställning

Fortbildningstjänsten är kostnadsfri.

Typ av system

 • E-utbildning

Upplägg och pedagogik

Fortbildningstjänsten erbjuder lättillgänglig, flexibel och kvalitetssäkrad webbutbildning. Genom en kombination av egenstudier samt instruktörsledda moment i grupp där du tillsammans med andra utvecklar din kompetens inom området skydd mot olyckor.

De kurser som idag finns på plattformen är:

 • After Action Review
 • Akut omhändertagande enligt S-XABCDE 
 • Arbete på höjd
 • Dörrforcering
 • Explosiva hot
 • Farliga ämnen (före detta HazMat training)
 • Fysiska och ergonomiska utmaningar
 • Grunderna i händelserapportenu
 • Informationsfilm: Brandfarliga gaser, vätskor och gasapparater i butiker
 • Insatsplanering
 • Instruktörskurs Motorsåg - Del 1
 • Instruktörsutbildningen (med fokus på pedagogiskt ledarskap)
 • Introduktion för räddningsvärn
 • Joniserande strålning
 • Joniserande strålning för arbetsledaren
 • Juridik vid räddningsinsatser och IVPA
 • Klimatförändringars påverkan på räddningstjänst
 • Konstruktionsbrand i småhus - ur ett miljöperspektiv
 • Kontinuitetshantering
 • LBE: Brandfarliga och explosiva varor – en introduktion till LBE
 • LBE: Brandfarliga varor
 • LBE: Explosiva varor
 • LBE: Tillstånd och tillsyn
 • Ledning för kommunal räddningstjänst
 • Miljöpåverkan av brand - steg 1
 • Miljöpåverkan av brand - steg 2
 • Motorsåg
 • Planera för klimatrelaterade risker
 • Rakel
 • Riskbedömning
 • Räddning e-fordon
 • Räddningsinsatser med farliga ämnen
 • Samhällets krisberedskap
 • Skadeavhjälpande arbete vid översvämning
 • Skogsbrand
 • Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta
 • Säkerhet i vägtrafikmiljö
 • Totalförsvar - ett gemensamt ansvar
 • Trafikdirigering
 • Trafikolycka med buss eller lastbil
 • Trafikolycka med personbil
 • Vatten- och islivräddning 
 • Öva tillsammans!

Fler utbildningar kommer allt eftersom.

Senast granskad: 28 augusti 2023

Till toppen av sidan