Till innehåll på sidan

Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är en digital plattform med webbkurser och övningsmaterial som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Öppna verktyget - Fortbildningstjänsten

Detaljer

Målgrupp

 • Räddningstjänst

Beställning

Fortbildningstjänsten är kostnadsfri.

Typ av system

 • E-utbildning

Upplägg och pedagogik

Fortbildningstjänsten erbjuder lättillgänglig, flexibel och kvalitetssäkrad webbutbildning. Genom en kombination av egenstudier samt instruktörsledda moment i grupp där du tillsammans med andra utvecklar din kompetens inom området skydd mot olyckor.

De kurser som idag finns på plattformen är:

 • Akut omhändertagande enligt S-XABCDE
 • Arbete på höjd
 • Brandfarliga varor
 • Brandfarliga och explosiva varor – en introduktion till LBE
 • Dörrforcering
 • Explosiva hot
 • Explosiva varor
 • Farliga ämnen (före detta HazMat training)
 • Fysiska och ergonomiska utmaningar
 • Grunderna i händelserapport
 • Insatsplanering
 • Introduktion för räddningsvärn
 • Joniserande strålning
 • Juridik vid räddningsinsatser och IVPA
 • Klimatförändringars påverkan på räddningstjänst
 • Konstruktionsbrand i småhus ur ett miljöperspektiv
 • Kunskapstest för räddningsledare
 • Losstagningsmetoder personbil
 • Miljöpåverkan av brand - steg 1
 • Miljöpåverkan av brand - steg 2
 • Motorsåg
 • Operativ ledning av räddningsinsatser
 • Planera för klimatrelaterade risker
 • Rakel
 • Riskbedömning
 • Räddning e-fordon
 • Räddningsinsatser med farliga ämnen
 • Samhällets krisberedskap
 • Skogsbrand
 • Trafikdirigering och Instruktörsutbildning med fokus på pedagogiskt ledarskap
 • Trafikolycka med buss eller lastbil
 • Trafikolycka med personbil
 • Vatten- och islivräddning

Fler utbildningar kommer allt eftersom.

Senast granskad: 13 januari 2023

Till toppen av sidan