Till innehåll på sidan

Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A, 6 studiepoäng

Tillfällen

Sen anmälan

Sista anmälan: 2020-03-20
Kurslängd: 30
Antal platser:

Sandö distans

07
OKT
Sista anmälan: 2019-03-15
Kurslängd: 30
Antal platser: 32

Revinge distans

23
MAR
Sista anmälan: 2019-09-16
Kurslängd: 30
Antal platser: 32
Kursen ger dig kunskaper för att kunna utföra kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) på objekt där riskerna för skador på liv, egendom och miljö är begränsade och där behov av riskbedömningar med utgångspunkt i beräkningar inte föreligger. Ett särskilt fokus ligger på tillsyn av den enskildes skyldigheter.

Detaljer

Målgrupp

För dig som avser att arbeta med kommunal tillsynsverksamhet inom området skydd mot olyckor. Ansökan till kursen ska göras av arbetsgivaren.

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

 1. anställning inom en kommun
 2.  
  1. avlagt examen i räddnings- och säkerhetsarbete från utbildning i skydd mot olyckor
  2. genomgått Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap med betyget Godkänd
  3. genomgått motsvarande ovan elnligt äldre utbildningssystem,
  4. annan av arbetsgivaren, kommunen, bedömd lämplig utbildningsbakgrund, kompletterad med utbildning och erfarenhet inom området räddningstjänst

Kostnad

Kursen är avgiftsfri men deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Kontakt

Telefon

0771-240 240

Deltagaren ska efter kursen även kunna ge enklare råd och information inom det olycksförebyggande området.

Kursen är sex studiepoäng, vilket motsvarar sex veckors heltidsstudier, fördelat på närträffar varvade med deltidsstudier på distans.

Första och sista anmälningsdag

Första anmälningsdag är 15 augusti respektive 15 februari. Sista anmälningsdag är 15 september respektive 15 mars (under förutsättning att dessa inte inträffar under en helg då sista anmälningsdag flyttas till närmast efterkommande vardag).

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Kurskatalog vidareutbildningar våren 2020

Kurskatalog vidareutbildning hösten 2019

Kursplan Tillsyn och olycksförebyggande A

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan