Till innehåll på sidan

Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A, 6 studiepoäng

Kursen ger dig kunskaper för att kunna utföra kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) på objekt där riskerna för skador på liv, egendom och miljö är begränsade och där behov av riskbedömningar med utgångspunkt i beräkningar inte föreligger. Ett särskilt fokus ligger på tillsyn av den enskildes skyldigheter.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till anställda inom en kommun som avser att arbeta med kommunal tillsyn och olycksförebyggande verksamhet inom området skydd mot olyckor.

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

 1. anställning inom en kommun
 2.  
  • avlagt examen i räddnings- och säkerhetsarbete från utbildning i skydd mot olyckor eller:
  • genomgått Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap med betyget Godkänd eller:
  • genomgått motsvarande ovan enligt äldre utbildningssystem eller:
  • annan av arbetsgivaren, kommunen, bedömd lämplig utbildningsbakgrund, kompletterad med utbildning och erfarenhet inom området räddningstjänst

 

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.
Resor samt kost och logi bekostas av deltagaren/arbetsgivaren.

Om kursen

Deltagaren ska efter kursen även kunna ge råd och information inom det olycksförebyggande området.

Kursen är sex studiepoäng, vilket motsvarar sex veckors heltidsstudier, fördelat på närträffar varvade med deltidsstudier på distans.

Första och sista anmälningsdag

Första anmälningsdag är 15 augusti respektive 15 februari. Sista anmälningsdag är 15 september respektive 15 mars (under förutsättning att dessa inte inträffar under en helg då sista anmälningsdag flyttas till närmast efterkommande vardag).

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Frågor och svar om MSB:s vidareutbildningar på distans

Till frågor och svar om MSB:s vidareutbildningar på distans

Kursplan Tillsyn och olycksförebyggande A

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 7 mars 2024
Ort: Sen anmälan
Antal platser:
Längd: 30 dagar
Anmälan stängd
Ort: Revinge distans
Antal platser: 32
Längd: 30 dagar
Sista anmälningsdag: 15 mars 2024
Ort: Revinge
Antal platser: 32
Längd: 30 dagar

Senast granskad: 30 september 2021

Till toppen av sidan