Till innehåll på sidan

Kalender

Här kan du se vad som är på gång inom MSB.

Antal träffar (84)


Informationssäkerhetsutbildning

Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att tillsammans, utifrån sina olika roller, säkerställa effektiv styrning och ledning av informationssäkerhetsarbetet.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 2 tillfällen. Visa alla!

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2

Kursen ger dig kunskaper att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan och att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 1 tillfällen. Visa alla!

Brandplatsundersökning – kurs för polis och räddningstjänst

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar inom polisen eller kommunala räddningstjänsten.

Säkerhetsskyddsutbildning för regioner

Utbildningen syftar till att öka din förmåga till ett proaktivt och systematiskt säkerhetsskyddsarbete i din egen organisation. Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Motorsågshantering inom räddningstjänsten - instruktörsutbildning

Du får kunskaper i att enskilt planera, organisera och genomföra framtagen grundkurs motorsåg vid din egen räddningstjänst.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 1 tillfällen. Visa alla!

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2019

Plats: Göteborg
Tid: 10:00 - 15:00

Den 13 till 14 november 2019 arrangeras konferensen gemensamt av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket är värdmyndigheter för årets konferens.

Anmälan (öppnas i nytt fönster)
VIDAREUTBILDNING

Räddningsledning B

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i rollen som räddningsledare alternativt arbetsledare för att kunna förbereda och leda arbetet i samband med komplexa och större räddningsinsatser både på skadeplats och i bakre ledningsfunktion/stab.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 2 tillfällen. Visa alla!

Lokal övningsledare: Att förbereda och leda egen organisations deltagare i samverkansövningar

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att leda din organisations förberedelser inför och deltagande i en samverkansövning.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 1 tillfällen. Visa alla!

MSB i Almedalen 3 juli

Plats: Visby
Tid: 09:30 - 21:15

Onsdag 3 juli deltar MSB i nio seminarier i Almedalen.

WEBBUTBILDNING

Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare (DISA)

DISA är MSB:s informationssäkerhetsutbildning för användare och erbjuds alla organisationer kostnadsfritt.

Senast granskad: 14 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan