Till innehåll på sidan

Kalender

Här kan du se vad som är på gång inom MSB.

Antal träffar (110)


Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2

Kursen ger dig kunskaper att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan och att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Brandplatsundersökning – kurs för polis och räddningstjänst

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar inom polisen eller kommunala räddningstjänsten.

Säkerhetsskyddsutbildning för regioner

Utbildningen syftar till att öka din förmåga till ett proaktivt och systematiskt säkerhetsskyddsarbete i din egen organisation. Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Informationssäkerhetsutbildning

Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att tillsammans, utifrån sina olika roller, säkerställa effektiv styrning och ledning av informationssäkerhetsarbetet.

Motorsågshantering inom räddningstjänsten - instruktörsutbildning

Du får kunskaper i att enskilt planera, organisera och genomföra framtagen grundkurs motorsåg vid din egen räddningstjänst.

WEBBUTBILDNING

Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare (DISA)

DISA är MSB:s informationssäkerhetsutbildning för användare och erbjuds alla organisationer kostnadsfritt.

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds sedan 15 år och har haft 350 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag.

WEBBUTBILDNING

Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning via webben

Webbutbildningen lotsar dig på ett lättillgängligt sätt igenom säkerhetsskyddets delar som exempelvis personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Du får kunskap om din egen viktiga roll för att stärka arbetsplatsens säkerhetsskyddsarbete.

Juridisk rådgivning vid kris

Kursen syftar till att utveckla dina kunskaper och färdigheter för att kunna ge juridisk rådgivning vid kris och därigenom bidra till en effektiv ledning och samverkan i krisberedskap och totalförsvar. Kursens huvudfokus är metodiken vid juridisk rådgivning och inte på konkret juridik.

Övningsplaneringsutbildning 1: Planera och genomföra seminarieövningar

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att vara övningsledare eller resursperson vid övningsplanering samt vid genomförande av seminarieövningar på lokal, regional och nationell nivå.

Senast granskad: 14 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan