Till innehåll på sidan

Kalender

Här kan du se vad som är på gång inom MSB.

Antal träffar (101)


GRUNDUTBILDNING

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib)

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap är 6 veckor lång och består av två kurser.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 69 tillfällen. Visa alla!

Svenska kärnenergiberedskapen

Du får grundläggande kunskaper för den svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad enligt gällande lagstiftning, samt hur samverkan är tänkt att fungera mellan olika berörda aktörer för att få en gemensam lägesbild.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 3 tillfällen. Visa alla!

Strålningsmätning och sanering inom kärnenergiberedskapen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur tillämpa den nationella beredskapsplanen (Nationell beredskapsplan för hantering av en kärnteknisk olycka, MSB, 2015) , strategin för strålningsmätning och saneringsstrategin rörande kärnteknisk olycka.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 2 tillfällen. Visa alla!

Att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Utbildningen ger dig kunskaper och förutsättningar för att kunna samordna arbetet med att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet inom ditt geografiska ansvarsområde eller organisation.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 2 tillfällen. Visa alla!

Fartygsbrandsläckning i hamn - distanskurs

Kursen ger dig kompetens att utbilda andra enligt konceptet ”train the trainers” inom ämnet fartygsbrandsläckning i hamn.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 1 tillfällen. Visa alla!

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

Kursen ger dig en introduktion till området samhällsskydd och beredskap. Du får grundläggande kompetens i hur förebygga och hantera samhällsstörningar och lära av erfarenheter utifrån en helhetssyn.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 2 tillfällen. Visa alla!
VIDAREUTBILDNING

Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A, 6 studiepoäng

Kursen ger dig kunskaper för att kunna utföra kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) på objekt där riskerna för skador på liv, egendom och miljö är begränsade och där behov av riskbedömningar med utgångspunkt i beräkningar inte föreligger. Ett särskilt fokus ligger på tillsyn av den enskildes skyldigheter.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 2 tillfällen. Visa alla!
VIDAREUTBILDNING

Räddningsledare A

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i rollen som räddningsledare för att kunna förbereda och leda arbetet i samband med de vanligast förekommande räddningsinsatserna samt i inledningsskedet vid mer komplexa räddningsinsatser.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 6 tillfällen. Visa alla!

Strålskydd inom kärnenergiberedskapen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur praktiskt hantera strålskydd. Du får kunskaper i hur hantera systemet för strålskydd, om lagar och regelverk kring joniserande strålning samt om grundläggande strålningsfysik.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 1 tillfällen. Visa alla!

Stabsmetodik

Kursen utvecklar din förmåga att kunna arbeta i en stab inom den egna organisationen vid samhällsstörningar.

Anmälan (öppnas i nytt fönster) Kursen hålls vid 2 tillfällen. Visa alla!

Senast granskad: 14 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan