Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet - Operativ informationssäkerhetskurs

Operativ informationssäkerhetskurs syftar till att ge deltagarna metoder för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet.

Detaljer

Målgrupp

För personer med nyckelroller i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet.

Kostnad

Kursen erbjuds kostnadsfritt under 2021 som en interaktiv webbutbildning för samtliga organisationer inom den offentliga sektorn via leverantören Junglemap.

Särskilda avtal- och användarvillkor ansvaras och träffas enskilt mellan nyttjande organisationen och leverantören Junglemap.

Operativ informationssäkerhetskurs är en av tre informationssäkerhetskurser som MSB erbjuder:

  • Operativ informationssäkerhetskurs (interaktiv webbutbildning)
  • Taktisk informationssäkerhetskurs, en kurs om ett riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete (interaktiv webbutbildning)
  • Strategisk och systematisk informationssäkerhetskurs, en kurs med fokus på verksamhetens ansvar och CISO:s (chief information security officer) ledningens genomgång (platsbunden utbildning som omfattar två tillfällen)

Operativ informationssäkerhetskurs syftar till att ge deltagarna metoder för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet. Deltagarna får kunskaper i hur orientera sig i de olika analyser som ingår i arbetet samt hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete påverkar riskhantering och beslutsunderlag i verksamheten.

Här kan du som informationssäkerhetssamordnare/CISO eller motsvarande inom kommun, myndighet, region och länsstyrelse beställa MSB:s kurs, Operativ informationssäkerhet till er verksamhet. Kursen har utvecklats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Senast granskad: 19 april 2021

Till toppen av sidan