Till innehåll på sidan

Att komma hem från insats

Att komma hem från en utlandsinsats kan väcka blandade känslor. Det kan behövas förberedelser och eftertanke för att din hemkomst ska bli så bra som möjligt.

Inför hemkomst

Att komma hem från en utlandsvistelse är att återgå till det vanliga livet tillsammans med människor som inte upplevt det som du har. Under de första dagarna tillsammans så kan det vara bra att inte planera för mycket. Förväntningarna är ofta stora både från dem som är hemma och för den som kommer hem. Därför kan det vara viktigt att prata om känslor och förväntningar innan hemkomsten för att man inte ska bli besviken.

Återgång till vardagen

När du kommer tillbaka efter en utlandsvistelse så behöver du återknyta dina relationer till exempelvis din partner och barn. Du ska återigen komma in i en vardag hemma där rutinerna är helt annorlunda mot under insats.

Du ska också ta plats i ett sammanhang som både fungerat och förändrats medan du varit borta.

När du kommer hem från en insats så kan det vara bra att inte planera in för många aktiviteter under första tiden. De som har varit hemma kan ha hittat sina rutiner och då kan det vara bra att inte ändra på det som fungerar bra när du kommer hem.

För dig som är singel kan det vara bra att förbereda dig på att det kan kännas tomt och ensamt att komma hem då du varit van att ha människor omkring dig hela tiden under insats.

Det kan ta lite tid att hitta tillbaka till varandra men försök återta kontakt med vänner och kamrater så snart du kommer hem.

Kärleksrelationen och relationen till barnen

En kärleksrelation påverkas när man kommer tillbaka från insats och förväntningarna kan vara stora från båda. Ofta händer det mycket under den tid man är ifrån varandra och det är inte bara att fortsätta där man skildes åt. Man kan behöva ge varandra lite tid att lära känna den andre igen.

I relation till små barn kan det vara viktigt att tänka på att de kan vara blyga när man kommer hem . Den tid man har varit borta kan upplevas som en evighet.

Gränserna kommer att testas när mamma/pappa kommer hem igen för att rollerna ska klaras ut. Det är viktigt att ge barnen tid.

Stressreaktioner efter insats

Även om inga traumatiska händelser inträffade under insats så kan det komma efterreaktioner. Vanliga reaktioner som kan uppstå efter insats kan vara bland annat sömnstörningar, tomhetskänslor, irritation med mera.
Att hantera stressreaktioner efter insats handlar om att förstå att det är normalt samt att det kan vara bra att diskutera erfarenheter med insatskollegor. Kvarstår reaktioner efter en månad kan professionell hjälp behövas. Kontakt kan då tas med funktionen för psykosocial hälsa på MSB på e-post: staff.counselor@msb.se

Att komma hem från internationella insatser (OBS! Engelska)

Senast granskad: 22 maj 2019

Till toppen av sidan