Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsredogörelse för msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur msb.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från msb.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsens är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

Beskrivning

WCAG

Nivå

I utfällbara block på sajten används attributet aria-expanded på fel sätt.

4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

A

Koden validerar inte vid så kallade lightboxar som används vid bilder.

4.1.1 Se till att koden validerar

A

Det saknas en tydlig markering av fokus på sökfältet, sökknappen och inputfält i formulär.

2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

AA

Kontrasten mellan fokusmarkering och bakgrund är inte tillräcklig på flera knappar. Det är också för dålig kontrast på vissa formulärsfält, progressbaren i formulär och sökfält.

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

AA

Andra språk än svenska är inte alltid angivet i koden. 

3.1.2 Ange språkförändringar i koden

AA

Rubriker i flera olika typer av block har felaktig rubriksättning vilket skapar en felaktig hierarki. En del rubriker är för generella.

2.4.6 Skriv beskrivande rubriker och etiketter

1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

AA

A

Startsidan saknar en H1-rubrik

1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

A

Bilder saknar alt-text eller har samma alt-text som figcaption. 

1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text

A

Ett formulär använder Captcha på ett otillgängligt sätt.

1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text

A

Förbättra tillgängligheten i kartor.

1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information

A

En del formulär saknar visuell information om vilka fält som är obligatoriska. Ledtexter i formulär behöver förbättras.

3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

A

Funktionen autocomplete bör läggas till i formulärfält där användaren fyller i uppgifter om sig själv.

1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden

AA

Otydliga felmeddelanden i formulär.

3.3.1 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

3.3.3 Ge förslag på hur fel kan rättas

 

A

AA

En del felmeddelanden är inte kopplade till inputfältet i formulär.

1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

A

Fokus hamnar inte på innehåll när tangentbordsanvändare klickar sig vidare i flerstegsformulär.

2.4.3 Gör en logsik tab-ordning

AA

Användare med uppläsande hjälpmedel har svårt att navigera i flerstegsformulär, varukorgen för publikationer och formuläret för att kontakta sidansvarig. En person med uppläsande hjälpmedel får inte heller information om hur många sökträffar en sökning gett.

4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

AA

Iframe-attribut saknar title-element.

4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

A

Det saknas textbeskrivning av innehåll i en del filmer. En del pdf:er saknar beskrivande länktext.

1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text

1.2.1 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

 

A

A

En del filmer saknar textning.

 

1.2.2 Texta inspelad rörlig media

 

A

I en del diagram och kartor används färger som enda informationsbärare.

1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information

A

En del länkar och e-postadresser använder enbart färg för att visa att de är klickbara.

1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information

A

I vissa formulär hänvisas till information som läsaren måste kunna se för att ta till sig

1.3.3 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

A

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2023-12-31.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av msb.se, med stöd av tillgänglighetsexperter hos våra leverantörer och Funka.

Senaste bedömningen gjordes den 23 maj 2022 och är godkänd av chefen för enheten för kommunikationsutveckling.

Webbplatsen publicerades den 18 juni 2019. Redogörelsen uppdaterades senast den 23 maj 2022.

Senast granskad: 30 maj 2022

Till toppen av sidan