Till innehåll på sidan

Nato och civil beredskap - en introduktion (webbkurs)

Webbkursen syftar till att ge deltagaren förutsättningar att utveckla grundläggande kunskap om Nato och organisationens arbete kopplat till det civila beredskapsarbetet i Sverige.

Detaljer

Målgrupp

Webbkursen vänder sig i första hand till personer med ansvar och uppgifter inom totalförsvaret och som behöver grundläggande kunskap om Nato och arbetet kopplat till det civila beredskapsarbetet i Sverige.

Kursen kan också vara lärorik för andra som vill få grundläggande kunskap om Nato.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Ta del av kursen

Till webbkurs Nato och civil beredskap - en introduktion

Bakgrund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har regeringens uppdrag att samordna det civila beredskapsarbetet inom ramen för Sveriges partnerskap med Nato.

Webbkursen har tagits fram av MSB som ett stöd för målgruppernas kunskapsutveckling i samband med Sveriges ansökan om medlemskap i Nato. Webbkursen ger en introduktion till Nato som organisation samt presenterar en översikt över Sveriges relation till Nato.

Om kursen

Under kursen behandlas följande innehåll:

 • Natos syfte och bakgrund
 • Natos struktur och ledning
 • beslutsfattande och samarbete inom organisationen
 • Natos arbete med internationell krishantering och kapacitetsuppbyggnad
 • det civila beredskapsarbetet inom Nato, begreppet resiliens och de sju riktlinjerna (Baseline Requirements for National Resilience)
 • Natos försvarsplaneringsprocess
 • Sveriges representation och samarbete med Nato
 • samarbetet inom Partnerskap för fred
 • värdlandstöd och samförståndsavtal
 • Sveriges ansökan om medlemskap och status inom Nato
 • medlemskap i Nato, förväntningar och anpassning gällande civilt beredskapsarbete i Sverige

Kursen genomförs helt och hållet digitalt vid egen dator och beräknas ta cirka 45 minuter att genomföra i sin helhet. Deltagandet kräver en dator med ljud samt ett stabilt nätverk.

Webbkursen består av två delar och varvar filmer, faktatexter och interaktiva övningar.

Kursen kan fungera som grund för fortsatt lärande, exempelvis genom gruppdiskussioner i den egna organisationen.

Kursplan Nato och civil beredskap - en introduktion (webbkurs)

Senast granskad: 27 mars 2023

Till toppen av sidan