Till innehåll på sidan

Aktuellt inom samverkan och ledning för räddningstjänst

Här finns sådant som är aktuellt och relevant i utvecklingsarbetet inom området ledning och samverkan i hela hotskalan för kommunal och statlig räddningstjänstverksamhet.

En viktig del i utvecklingsarbetet är att det finns en stor delaktighet från kommunal och statlig räddningstjänst och andra berörda aktörer. Därför kommer det på denna sida finnas leveranser som fortfarande är under utveckling där det önskas synpunkter från branschen.

 • Aktuella kalenderhändelser

  Workshop larmhantering och ledning vid hög belastning och längre tidsskala, 27–28 maj på Rosersberg

  Workshopen riktar sig till de som arbetar i funktionerna, larm- och ledningsoperatör, larm- och ledningsbefäl, vakthavande befäl samt vakthavande räddningschef. Men även till personer som arbetar med utveckling och utbildning kring den övergripande ledningen.

  Workshop Ledning av räddningstjänst under höjd beredskap, 25-26 september på Rosersberg

  Målgrupp är du i kommunal räddningstjänst som arbetar med utveckling av ledningsförmågor med koppling till räddningstjänst under höjd beredskap men det finns även plats för representant från Länsstyrelse och Försvarsmakt. 

  Anmäl dig till workshopen ledning av räddningstjänst under höjd beredskap

  Workshop för utveckling av samarbetet mellan regional insatsledare och vakthavande befäl, 16-17 oktober på Rosersberg

  Workshopen syftar till att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskap om hur funktionerna arbetar och förhåller sig till varandra i andra räddningsledningssystem. Målgrupp är personer som arbetar i någon av funktionerna vakthavande befäl och regional insatsledare.

  Anmäl dig till workshop för utveckling av samarbetet mellan regional insatsledare och vakthavande befäl

  Workshop för utveckling av räddningschefers förmåga att vara uppdragsgivare till räddningsledningssystem, 12-14 november på Rosersberg

  Workshopen syftar till att ge möjlighet för räddningschefer att utbyta erfarenheter och föra diskussioner kring räddningschefen som ledningsfunktion och uppdragsgivare till räddningsledningssystemet. Men även att som räddningsledningschef utöva styrning vid pågående räddningsinsats. Workshopen vänder sig till dig som är räddningschef.

  Anmälan till workshop för utveckling av räddningschefers förmåga

Senast granskad: 23 maj 2024

Till toppen av sidan