Till innehåll på sidan

Sefari

Sefari är ett verktyg för dig som är handläggare på länsstyrelsen eller annan myndighet och arbetar med Sevesoverksamheter, farlig verksamhet eller riskanläggningar.

Detaljer

Målgrupp

  • Länsstyrelse
  • Myndighet

Ämneskategori

  • Seveso

Beställning

För att du ska kunna använda Sefari krävs att du har ett konto i Inloggningsportalen samt en behörighet till Sefari. Se information längre ner på denna sida.

Typ av system

  • Rapportering och ansökan

Om verktyget

Kontakt

Narges Teimore
010-240 5402

Sefari sammanställer uppgifter om verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen, Lagen om skydd mot olyckor (farlig verksamhet) samt förordningen om utvinningsavfall (riskanläggningar).

Användningsområden

Sefari kan bland annat användas vid planering och genomförande av tillsyn eller för att ta ut särskilda rapporter. Informationen i systemet hålls aktuell och uppdateras av länsstyrelserna och MSB.

MSB använder Sefari i sin tillsynsvägledning samt för att årligen sammanställa en nationell lägesbild avseende respektive lagstiftningsområde. MSB använder även Sefari för att rapportera till EU-kommissionen hur väl Sverige efterlever bestämmelserna i Sevesodirektivet.

Behörighet och inloggning

För att du ska kunna använda Sefari krävs att du har ett konto på Inloggningsportalen (ersätter tidigare Min sida) samt en behörighet till Sefari. Har du redan ett konto i Inloggningsportalen kan du använda det. Du kan använda samma användarnamn som tidigare men första gången du loggar in via Inloggningsportalen behöver du återställa ditt lösenord. 

Inloggningsportalen

Ansök om behörighet till Sefari

När du har skapat ett konto ska du ansöka om behörighet för att använda Sefari. Behörighet ges i första hand till berörda tillsynsmyndigheter. För externa användare finns tre olika behörigheter:

  1. Läsbehörighet – allmän behörighet att läsa information
  2. Arbetsmiljöverket – för handläggare på arbetsmiljöverket som arbetar med kemikalieintensiva verksamheter
  3. Handläggare länsstyrelse – för handläggare på länsstyrelse som arbetar med farlig verksamhet, Sevesoverksamhet eller riskanläggningar med behörighet att läsa, lägga till och ändra information

Fundera över vilken behörighet du behöver. Därefter kan du ansöka via två alternativ, e-tjänst eller blankett.

E-tjänst

Genom bank-ID identifierar du dig och ansöker behörighet till Sefari. Därefter behöver din chef godkänna dig genom att i sin tur identifiera sig med bank-ID. MSB skickar sedan ut en bekräftelse på att din ansökan tagits emot och börjar behandla ansökan. Bekräftelse om godkännande  skickas till din länsstyrelses registratur.

E-tjänst för ansökan till Sefari

Ansökan via blankett

Fyll sedan i ansökningsformuläret och skicka in det till MSB. När din behörighetsansökan har behandlats kommer du att kunna nå Sefari genom att logga in på Inloggningsportalen. 

Ansökan om behörighet till Sefari

Fakta

Namnet Sefari är en sammansättning av de två första bokstäverna i orden Seveso, Farlig verksamhet och Riskanläggning.

Senast granskad: 29 augusti 2023

Till toppen av sidan