Till innehåll på sidan

Kommunens oljeskadeskydd

Pärmen Kommunens oljeskydd ger räddningstjänsten och miljökontoret i kommunen råd vid bekämpning vid en stor oljeolycka, men gäller även vid vanliga oljeolyckor.

Observera att materialet är föråldrat så att till exempel vissa länkar inte fungerar i filerna. Arbete pågår att förnya materialet. 

För att uppnå en effektiv och ökad förmåga inom det svenska oljeskyddet måste de olika aktörerna öka samverka inom områdena materielkapacitet, personella resurser och övning.

MSB vill förutom resursstöd från de fem oljeskyddsdepåerna ge kommunerna ökad kunskap att hantera större oljeolyckor med långa räddningstjänstinsatser och saneringsfaser. Det kan handla om insatser under ett års tid där kommunala resurser skall matcha statliga resurser. Tidiga och rätt prioriterade åtgärder kan minimera samhällets kostnader.

Pärmens innehåll

Omslag

Rygg

Bakgrund och syfte

Innehållsförteckning

Flik 1

Ledningsmanual

Flik 2

Beredskapsplanering

Skyddsvärda områden

Bemanningslista

Resurser

Flik 3

Stöd från MSB

Flik 4

Nyttiga kontakter

Flik 5

Internationell hjälp

Flik 6

Militära förstärkningsresurser

Flik 7

Hantering av frivilliga vid oljespill

Flik 8

Saneringsmanual för olja på svenska stränder

Lag och ersättning

Flik 10

Oljan är lös kapitel 4, Juridiska grunder

Flik 11

Dagrapport

Ersättning

SRVFS 2004:11

Oljans påverkan på människa, miljö och samhälle

Flik 12

Oljan är lös - Handbok i kommunalt oljeskydd

Flik 13

Oljans egenskaper

Flik 14

Miljöeffekter

Verktygsmanual -strandsanering

Flik 15

Sammanfattning arbetsmiljö

Arbetsmiljö i samband med saneringsinsats efter oljeutsläpp på stränder

Flik 16

Sammanfattning avfallshantering vid oljeolyckor

Hantering av oljeavfall i samband med oljeolyckor

Flik 17

Fågel och vilt

Helcom rekommendation oljeskadad vilt

Oiled bird rehabilitation

Åtgärdsprotokoll för oljeskadade fåglar i centrala Östersjön, EnSaCo projekt

Flik 18

Socioekonomiska effekter av större oljepåslag - sammanfattning

Flik 19

Miljöatlas

Flik 20

Uppföljningsmanual

Uppföljning efter oljesanering sammanfattning

Miljöuppföljning efter sanering av olja, formulär

Senast granskad: 28 maj 2019

Till toppen av sidan