Till innehåll på sidan

Arbetsgrupp för naturolyckor

MSB bildade 2017 en arbetsgrupp med syftet att förbättra samordningen av arbetet med att förebygga, mildra effekterna av och öka förmågan att hantera naturolyckor och naturhändelser i Sverige. I arbetsgruppen deltar 15 myndigheter, SKR samt länsstyrelserepresentanter.

Under 2018 har arbetsgruppen tagit fram en gemensam aktivitetsplan för arbetet med att förebygga och hantera naturolyckor i Sverige. Syftet med aktivitetsplanen är att prioritera och samordna det myndighetsgemensamma arbetet för att göra Sverige mindre sårbart för allvarliga naturolyckor och naturhändelser i nuvarande klimat och vid ett klimat i förändring.

Deltagare i arbetsgruppen

 • Boverket
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Lantmäteriet
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelsen Gävleborgs län
 • Länsstyrelsen Västernorrlands län
 • Länsstyrelsen Stockholms län
 • MSB
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Sjöfartsverket
 • Skogsstyrelsen
 • SMHI
 • Statens geotekniska institut
 • Svenska Kraftnät
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Trafikverket

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan