Till innehåll på sidan

Framtida hot och risker

MSB avser att under 3-5 års tid finansiera forskning inom området "Framtida hot och risker". Utlysningen genomförs i två steg.

Uppdatering 2023-06-21:
Steg 1 är nu avslutat och de projekt som har valts ut för steg 2 har blivit inbjudna att lämna in en fullständig ansökan.

Fakta om utlysningen

Steg 2 (fullständig ansökan, endast för särskilt inbjudna) öppnar - stänger: 21 juni 2023 - 20 september 2023

Antal beviljade projekt: Högst tre

Totalbudget för hela utlysningen: Preliminärt 20 miljoner SEK

Projektstart: Första kvartalet 2024

OBS! Intresseanmälan och fullständig ansökan ska skrivas på engelska

Kontakt: forskning@msb.se 

Ansökningsportalen för steg 2 öppnar 21 juni 2023 och stänger 20 september 2023 (endast för särskilt inbjudna).

Till ansökningsportalen

Så här ansöker du om forskningsmedel hos MSB

Senast granskad: 22 februari 2023

Till toppen av sidan