Till innehåll på sidan

Uppdragsersättning till ideella organisationer

MSB beviljar uppdragsersättning till ideella organisationer som genomför utbildning riktad till allmänheten för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser samt hantera konsekvenser av höjd beredskap och ytterst krig.

MSB finansierar bland annat utbildningar i första hjälpen.
MSB finansierar bland annat utbildningar i första hjälpen.

Uppdrag som beviljats medel 2023

Organisation/ uppdrag:

 • Arbetarnas Bildningsförbund/ Preppa Tillsammans - en folkbildningssatsning på hemberedskap och krismedvetenhet
 • Studieförbundet Bilda/ Var beredd - inte rädd!
 • Brandskyddsföreningen Sverige/ Hembesök Bostad
 • Brandskyddsföreningen Sverige/ Förebyggande bostadsbrandsutbildning för särskilt riskutsatta grupper
 • Brandskyddsföreningen Sverige/ Upp i rök Om anlagd brand för högstadieelever
 • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Rädd eller beredd
 • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Din trygghet
 • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Hemberedskap för barn 6 -10 år
 • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Utbilda utbildare
 • Föreningen FRIS/ Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder
 • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer/ Första hjälpen och HLR
 • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer/ Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder
 • Försvarsutbildarna/ Din roll i totalförsvaret
 • Försvarsutbildarna / För din säkerhet!
 • Försvarsutbildarna/ Tema Uniformsyrken/ UngdomsCamp
 • Svenska Judoförbundet/ Judo4Balance Falltrygghet för äldre
 • Svenska Röda Korset/ Första hjälpen och HLR
 • Svenska Stöldskyddsföreningen/ Hantera Information säkert
 • Svenska Livräddningssällskapet/ Vattensäkerhets- och drunkningsförebyggande utbildningar
 • Riksförbundet Sveriges Lottakårer/ Sköt dig själv/ När det oväntade händer/ Demokratisk beredskap
 • Unga Forskare/ Cybersecurity Academy

Beslut uppdragsersättning ideella organisationer 2023 (pdf)

Beslut bilaga 1, beviljade uppdrag och belopp 2023 (pdf)

Uppdrag som beviljats medel 2022

Organisation/ uppdrag:

 • Arbetarnas Bildningsförbund/ Preppa tillsammans
 • Brandskyddsföreningen/ Förebyggande brandutbildning Riskutsatta
 • Brandskyddsföreningen/ Hembesök Bostad
 • Brandskyddsföreningen/ Upp i rök
 • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer/ Förebyggande brandutbildningar Glesbygd
 • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer/ Första hjälpen, Hjärt- och lungräddning
 • Föreningen FRIS / Förebyggande brandutbildningar
 • Försvarsutbildarna/ För Din Säkerhet
 • Försvarsutbildarna/ Ungdomscamp
 • Riksförbundet Sveriges Lottakårer/ Sköt dig själv
 • Riksförbundet Sveriges Lottakårer/ När det oväntade händer
 • Studieförbundet BILDA/ Var beredd- inte rädd!
 • Stöldskyddsföreningen/ Hantera information säkert
 • Svenska Judoförbundet/ Falltrygghet för äldre
 • Svenska Livräddningssällskapet/ Vattensäkerhetsutbildningar
 • Svenska Röda korset/ Första hjälpen och HLR
 • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Din Trygghet
 • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Utbilda utbildare
 • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Utbilda ungdomsledare
 • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Hemberedskap Barn 6-10 år
 • Unga Forskare/ CyberSecurity

 

Genomförda uppdrag 2020-2021

 • Beviljade projekt 2021

  Arbetarnas Bildningsförbund

  900 000 kr

  • Utbildningen Preppa tillsammans – En folkbildningssatsning på hemberedskap och krismedvetenhet. Utbildningen riktar sig främst till unga vuxna boende i tätorter men även till allmänheten.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

  Mer information om Preppa tillsammans på ABF:s webbplats

  Brandskyddsföreningen i Sverige

  4 800 000 kr

  • Förebyggande brandutbildning för riskutsatta grupper
  • Hembesök - Bostad
  • Utbilda skolelever i årskurs 7-9 i brandskydd, ”Upp i rök”, om anlagda skolbränder
  • Uppdrag inom inriktningsområdena Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder samt Förmåga att förebygga och hantera skolbränder.

  Under coronapandemin genomförs inga fysiska besök eller träffar inom ordinarie brandförebyggande hembesöksverksamhet.

  Mer information på Brandskyddföreningens webbplats

  Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer

  800 000 kr

  • Uppsökande brandskyddsverksamhet riktad till äldre, boende i glesbygd.
  • Utbildningar i Första hjälpen och Hjärt-och lungräddning riktad till äldre, boende i glesbygd.
  • Frivilligkåren Tystberga räddningsvärn har en satsning på att nå ut via en podd
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder samt Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

  Mer information på Sveriges frivilliga brandkårers webbplats

  Tystberga räddningsvärns podd

  Föreningen FRIS - Räddningskårer i samverkan

  1 200 000 kr

  • Förebyggande brandutbildning riktad till allmänheten, främst boende samt företrädare för lokala bostadsbolag i ”Brandskydd i bostad”.
  • Under coronapandemin genomförs inga fysiska besök eller träffar inom ordinarie uppsökande brandförebyggande verksamhet.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder.

  Föreningen FRIS webbplats

  Studieförbundet BILDA

  950 000 kr

  • Utbildningen Var beredd – Inte rädd! riktas främst till barn och unga 8-25 år samt deras ledare i den orientaliska scoutverksamheten som drivs av minoritetsgrupper från ex. Syrien, Etiopien och Eritrea.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

  Mer information om Var beredd - inte rädd på Studieförbundet BILDA:s webbplats

  Svenska Judoförbundet

  415 000 kr

  • Utbildningen Judo4Balance – falltrygghet för äldre riktas till allmänheten, främst mot äldre 65+ men även till målgrupper med behov av utbildningen.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor.

  Mer information om falltrygghet för äldre på Svenska judoförbundets webbplats

  SKPF Kommunalpensionärerna

  400 000 kr

  • Utbildningen Bättre tänka efter före, riktat till äldre, 65+ i eget boende.
  • Uppdrag inom inriktningsområdena Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser samt Förebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor.

  Kontakta SKPF via e-post

  Svenska Livräddningssällskapet

  7 000 000 kr

  • Vattensäkerhetsutbildning för icke simkunniga barn och ungdomar 5–19 år
  • Vattensäkerhetsutbildning för icke simkunniga vuxna
  • Drunkningsförebyggande vattensäkerhet till simkunniga vuxna utan kunskap i vattensäkerhet, i öppet vatten.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Vattensäkerhet och drunkningsförebyggande.

  Mer information om SLS vattensäkerhetsutbildningar på deras webbplats

  Svenska Lottakåren

  1 300 000 kr

  • Sköt dig själv - när det oväntade händer, riktad till allmänheten
  • När det oväntade händer - workshop, riktad till en yngre målgrupp från allmänheten
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

  Mer om Sköt dig själv på Svenska Lottakårens webbplats

  Mer om När det oväntade händer på Svenska Lottakårens webbplats

  Svenska Röda korset

  5 990 000 kr

  • Utbildningar i Första hjälpen och HLR för allmänheten, främst riktade till föräldrar/anhöriga till barn 0-6 år, personer med funktionsvariationer samt till äldre 65+.
  • Första hjälpen för alla - utbilda instruktörer som erbjuder prova på tillfällen riktade till allmänheten.
  • Våga rädda liv - webbaserad utbildning i Första hjälpen och hjärt- och lungräddning, riktad till allmänheten.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

  Mer information på Röda korsets webbplats

  Stöldskyddsföreningen

  400 000 kr

  • Webbaserad utbildning i att hantera information säkert till allmänheten via webbplatsen Säkerhetskollen.se.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera information säkert.

  Till Säkerhetskollen

  Sveriges Civilförsvarsförbund

  5 800 000 kr

  • Utbildningsprojektet Din Trygghet (innehåller fler inriktningsområden) riktas till de målgrupper som anges i Inriktning för uppdragsersättning, se ovan. Dessa utbildningar ska även riktas till målgrupper med behov av anpassad utbildning, som t.ex. funktionsvariationer eller på andra språk än svenska.
  • Integrationsprojekt - Utbildning av blivande instruktörer som har funktionsvariation eller annan språklig bakgrund.
  • Utbilda ungdomsledare.
  • Kunskapsspelet ”Blackout” till unga vuxna, 15-25 år.
  • Hemberedskap Barn 6-10 år.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

  Mer information om kurserna på Civilförsvarsförbundets webbplats

  Unga Forskare

  945 000 kr

  • Utbildningen Är du säker? #290CyberSecurity riktar sig till skolelever och lärare i Sveriges alla kommuner och erbjuder skolbesök som genomförs i samarbete mellan Unga Forskare och volontärer som är IT-experter.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera information säkert.

  Mer information om Är du säker och CyberSecurity Academy på Unga forskares webbplats

  Svenska Försvarsutbildningsförbundet

  2 100 000 kr

  • Genomföra utbildningen För din säkerhet! som riktar sig till allmänheten samt ungdomar 16-18 år, boende i tätorter
  • UngdomsCamp – 5 dagars internatutbildning om totalförsvaret och hemberedskap riktad till gymnasieungdomar –. Utbildningen genomförs i samverkan med Försvarsmakten.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

  Mer information om För din säkerhet på Försvarsutbildarnas webbplats

Genomförda uppdrag 2015-2019

 • Inriktning för perioden 2015-2019

  De områden som MSB prioriterat för ersättning 2015-2019 är:

  • Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder.
  • Förmåga att förebygga och hantera anlagda skolbränder.
  • Förmåga att förebygga och hantera övriga olyckor och skador
   — förebygga drunkning
   — hantera vatten säkert
   — kunna ge första hjälpen och hjärt- lungräddning
   — förebygga fallolyckor bland barn och äldre.
  • Förmåga att hantera information säkert.
  • Förmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser.

  Inriktning för uppdragsersättning till ideella organisationer 2015–2019

 • Organisationer som har haft uppdrag 2015-2019

  Elva organisationer har beviljats uppdragsersättning för uppdragsperioden 2015–2019 för följande prioriterade områden.

  Brandskyddsföreningen

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  Förebygga och hantera skolbränder

  www.brandskyddsforeningen.se

  Civilförsvarsförbundet

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.civil.se

  Frivilliga Radioorganisationen (2015-2017)

  Hantera information säkert

  www.fro.se

  Föreningen FRIS (Förenade Räddningstjänster i Samverkan)

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  www.foreningenfris.se

  Försvarsutbildarna

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  Hantera information säkert

  www.forsvarsutbildarna.se

  Pensionärernas riksorganisation (PRO)

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Fallolyckor)

  Hantera information säkert

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.pro.se

  Surfa lugnt

  Hantera information säkert

  www.surfalugnt.se

  Svenska Livräddningssällskapet

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Vattensäkerhet och simkunnighet)

  www.svenskalivraddningssällskapet.se

  Svenska Lottakåren och Fryshuset (Mpower och Sköt dig själv)

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  Hantera information säkert

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.svenskalottakaren.se

  www.fryshuset.se

  Svenska Röda korset

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  www.redcross.se

  Sveriges Frivilliga Brandkårer

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  www.frivilligbrand.nu

Inriktning och villkor

Senast granskad: 31 maj 2022

Till toppen av sidan