Till innehåll på sidan

Uppdragsersättning till ideella organisationer

MSB beviljar uppdragsersättning till ideella organisationer som genomför utbildning riktad till allmänheten för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.

De 14 organisationer som ansökte och beviljades uppdrag för 2020 har även beviljats uppdrag för 2021. Uppdragen ska stärka den enskildes förmåga inom följande områden:

 • Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder
 • Förmåga att förebygga och hantera anlagda skolbränder
 • Vattensäkerhet och drunkningsförebyggande
 • Första hjälpen, hjärt- och lungräddning
 • Förebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor
 • Förmåga att hantera information säkert
 • Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

Inriktning och villkor

Inriktning för uppdragsersättning till ideella organisationer 2020-2023 (pdf)Allmänna villkor till ideella organisationer 2021

Tidigare utlysningar

 • Inriktning för perioden 2015-2019

  De områden som MSB prioriterat för ersättning 2015-2019 är:

  • Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder.
  • Förmåga att förebygga och hantera anlagda skolbränder.
  • Förmåga att förebygga och hantera övriga olyckor och skador
   — förebygga drunkning
   — hantera vatten säkert
   — kunna ge första hjälpen och hjärt- lungräddning
   — förebygga fallolyckor bland barn och äldre.
  • Förmåga att hantera information säkert.
  • Förmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser.

  Inriktning för uppdragsersättning till ideella organisationer 2015–2019

 • Organisationer som har haft uppdrag 2015-2019

  Elva organisationer har beviljats uppdragsersättning för uppdragsperioden 2015–2019 för följande prioriterade områden.

  Brandskyddsföreningen

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  Förebygga och hantera skolbränder

  www.brandskyddsforeningen.se

  Civilförsvarsförbundet

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.civil.se

  Frivilliga Radioorganisationen (2015-2017)

  Hantera information säkert

  www.fro.se

  Föreningen FRIS (Förenade Räddningstjänster i Samverkan)

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  www.foreningenfris.se

  Försvarsutbildarna

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  Hantera information säkert

  www.forsvarsutbildarna.se

  Pensionärernas riksorganisation (PRO)

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Fallolyckor)

  Hantera information säkert

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.pro.se

  Surfa lugnt

  Hantera information säkert

  www.surfalugnt.se

  Svenska Livräddningssällskapet

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Vattensäkerhet och simkunnighet)

  www.svenskalivraddningssällskapet.se

  Svenska Lottakåren och Fryshuset (Mpower och Sköt dig själv)

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  Hantera information säkert

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.svenskalottakaren.se

  www.fryshuset.se

  Svenska Röda korset

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  www.redcross.se

  Sveriges Frivilliga Brandkårer

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  www.frivilligbrand.nu

Senast granskad: 29 april 2021

Till toppen av sidan