Till innehåll på sidan

Uppdragsersättning till ideella organisationer

MSB beviljar uppdragsersättning till ideella organisationer som genomför utbildning riktad till allmänheten för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.

Utlysning för uppdrag till ideella organisationer som utbildar allmänheten

Nu är utlysningen öppnad för att söka uppdragsersättning som stärker den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Ideella organisationer som kan erbjuda utbildningar inom dessa områden är välkomna att söka uppdrag för uppdragsperioden 2020-2023.

Ansökningarna ska vara MSB tillhanda den 23 september 2019.

Ansökan

Ideella organisationer som kan erbjuda utbildningar inom följande områden är välkomna att söka uppdrag.

 • Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder
 • Förmåga att förebygga och hantera anlagda skolbränder
 • Vattensäkerhet och drunkningsförebyggande
 • Första hjälpen, hjärt- och lungräddning
 • Förebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor
 • Förmåga att hantera information säkert
 • Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

Uppdragsersättning lämnas även för att stärka enskildas förmåga att agera vid klimatrelaterade händelser, som exempelvis vid översvämning, värmebölja eller vid evakuering vid skogsbränder.

Beredningen av ansökningar sker samlat för hela perioden men ersättning för uppdragen beslutas årligen.

Tidigare utlysningar

 • Inriktning för perioden 2015-2019

  De områden som MSB prioriterat för ersättning 2015-2019 är:

  • Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder.
  • Förmåga att förebygga och hantera anlagda skolbränder.
  • Förmåga att förebygga och hantera övriga olyckor och skador
   — förebygga drunkning
   — hantera vatten säkert
   — kunna ge första hjälpen och hjärt- lungräddning
   — förebygga fallolyckor bland barn och äldre.
  • Förmåga att hantera information säkert.
  • Förmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser.

  Inriktning för uppdragsersättning till ideella organisationer 2015–2019

 • Organisationer som har haft uppdrag 2015-2019

  Elva organisationer har beviljats uppdragsersättning för uppdragsperioden 2015–2019 för följande prioriterade områden.

  Brandskyddsföreningen

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  Förebygga och hantera skolbränder

  www.brandskyddsforeningen.se

  Civilförsvarsförbundet

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.civil.se

  Frivilliga Radioorganisationen (2015-2017)

  Hantera information säkert

  www.fro.se

  Föreningen FRIS (Förenade Räddningstjänster i Samverkan)

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  www.foreningenfris.se

  Försvarsutbildarna

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  Hantera information säkert

  www.forsvarsutbildarna.se

  Pensionärernas riksorganisation (PRO)

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Fallolyckor)

  Hantera information säkert

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.pro.se

  Surfa lugnt

  Hantera information säkert

  www.surfalugnt.se

  Svenska Livräddningssällskapet

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Vattensäkerhet och simkunnighet)

  www.svenskalivraddningssällskapet.se

  Svenska Lottakåren och Fryshuset (Mpower och Sköt dig själv)

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  Hantera information säkert

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.svenskalottakaren.se

  www.fryshuset.se

  Svenska Röda korset

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  www.redcross.se

  Sveriges Frivilliga Brandkårer

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  www.frivilligbrand.nu

Senast granskad: 1 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan